Varannandagsväder vid bron

Belysningsstolparna är tunga. Det är bara några millimeters passmån för att få ned dem rätt i sina fyra bultfästen.
Lilla Lidingöbron7 juni 2022 kl 04.18

Den första juniveckan bjöd omväxlande på regn, kall blåst och varm sol. De första kraftiga belysningsstolparna vid mittbarriären monteras.  

Naturligtvis har man maskinell lyfthjälp. Men det fordrar ändå mänsklig kraft och balans för att inte skada stolpen.

Den tredje stolpen är färdig att lyftas på plats. Ovanpå stolparna kommer man att montera en två meter hög belysning, som ska ge ett allmänljus. På sidan monteras ett nedåtriktat ljus för gång- och cykeltrafikanterna (högra delen i bild).

default

Fyra stolpar är monterade vid veckans slut.

Samtidigt ersätts bult vid mittbarriären, som skadats av tung trafik under broarbetets gång. Även här gäller naturligtvis millimeternoggrannhet.

Vid veckans början. En stor del av stödet för det bågformade brovalvet mellan brogrenen och bropelare 11A är på plats.

Tillverkning av väggelement för spårbrons tråg pågår.

Vid veckans slut har man kommit långt med montering av väggelement för trågets ena sida.

Montering och fastgjutning av kantbalkar på brons sydsida fortsätter.

I brogrenen, mellan huvudbron och gc-bron, finns ett smalt öppet schakt. En form byggs i schaktets "tak"...

...där man ska montera och gjuta fast en övergångskonstruktion.

Under fredagen.

Vid landfästet Torsvik pågår arbete med armering av tråget ...

...mellan de två tidigare gjutningarna av fundament.

Översiktsbild vid veckans slut. Den svängda muren vid landfästet Islinge hamnväg har gjutits (längst nere till vänster). Kantbalkar på gc-brons norrsida är fastgjutna. Kantbalkar på huvudbrons sydsida byggs vidare. Spårbrons ena trågvägg tar form. Schaktet vid brogrenen, som får en övergångskonstruktion, syns som ett mörkt streck. Armering vid landfästet Torsvik pågår.

Målningsarbeten i "Vindarnas tempel". Bilden visar också rördragningar för belysning.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *