Vägbanan gjuten

Under torsdagen genomförs gjutning av vägbanan med hjälp av tre mastpumpar med olika räckvidder, placerade på samma sätt som visas i reportaget om gjutning av brotråget*. Den högra pumpen på bilden matar till att börja med den pump som är monterad på MSS-en (ljusgrön). Totalt gjuts drygt 330 kubikmeter betong. Varje betongbil rymmer sex kubik.
Lilla Lidingöbron11 augusti 2020 kl 05.263

Första veckan i augusti präglades till stor del av gjutning av första brospannets vägbana. Dessutom pågick armering vid fundament sex, kassunen vid fundament sju finns på plats, och arbeten nära Torsvik är gjorda.

Dagarna innan gjutning städas formen noga. Notera armeringsjärnen som sticker ut vid sidan av formen. I ett senare skede kommer man att gjuta fast prefabricerade balkar som avslut på vägbanan.

Avklippta najtrådar, spik och andra metallrester rensas bort med hjälp av magneter.

Gjutning påbörjas (liksom tidigare gjutning) i området kring bropelaren (fundament två) och växlar systematiskt sida för att inte få för hög belastning av betong i någon del.

Det är många man på plats. Var och en har sina tilldelade uppgifter.

Så snart betong fylls på är man beredd att vibrera ned den.

Ett antal man jämnar/krattar ut betongen. Två vibrobalkar inställda på vägbanans höjd och svaga lutning vibrerar, drar av och ger slät överyta. Några man är avdelade för att jämna till vid till exempel uppstickande rör och annat. Vid mastpumpen avvaktar man.

Sista delen av vägbanan klaras av med en mastpump. Gjutningen har gått bra, och man är färdig tidigare än beräknat.

Vägbanan fuktas med vattendimma, täcks in med plast för att inte få krympsprickor.

Samtidigt pågår kraftiga armeringsarbeten i fundament fem. Det är plintar för att så småningom bära MSS-en. Den påbörjade båtformade armeringen i mitten är embryot till armering av bropelaren. Notera hälsningen nere till höger i bild.

Tidigt i veckan sänktes också kassunen vid fundament sju ned. Vid veckans slut är pålning avslutad för alla provisoriska stöd nära Torsvik (se tidigare reportage). Vidare har man gjutit ett fundament till kran vid Torsviks landfäste.

*Se reportaget från gjutningen av brotråget.

Kommentarer

  1. Hej!
    Bo Vadings reportaget och bilder från brobygget är spännande att följa.
    Tack för ett ”proffsigt” jobb du gör.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *