Vägbanan armeras

Armering av själva vägbanan på bron är påbörjad. Det gula området är formvalvet över själva tråget. Vägbanan sträcker sig dessutom ut som "vingar" åt sidorna. Utmed vingarna kan man röra sig på smala arbetsområden. All form rengörs och oljas in innan armering. Därav de mörkbruna partierna. På MSS-en pågår också förberedelser vid landfästet mot Ropsten och vid bropelaren (fundament två) för att kunna sänka hela brospannet så snart gjutningar är färdiga (se föregående referat).
Lilla Lidingöbron28 juli 2020 kl 04.48

Nu pågår armering för brons vägbana. Förberedelser görs för att kunna flytta MSS-en så snart det första brospannet är färdigt.

Det går åt stora mängder armeringsjärn.

Formen för valvet över trågets bortre del är färdig. Notera de speciella "försänkningarna" till vänster och höger i bild. Här monteras stålrör för vajrar som används för efterspänning mellan detta och nästa brospann.

Armeringsjärnen najas med najtråd.

Montagearmering svetsas fast...

…och skärs av.

Förberedelser vid Ropstens landfäste för att kunna sänka brospannet beskrevs i föregående reportage. Här är också kraftiga järnbalkar monterade. De utgör "guide-lines", det vill säga styrbalkar, som ska hjälpa till att förhindra att brospannet lutar fel vid sänkningen.

Vid bropelaren, fundament fyra, monteras kraftiga balkar, som MSS-en ska vila på i ett senare skede.

Första "balkpaketet" passas noga in. Till vänster i bakgrunden skymtar resterande del.

Balkarna är på plats. Bilden visar också, hur bron långsamt kommer att höja sig mot dess högsta punkt, där fria segelhöjden blir 7 meter.

Fundament nummer fem gjuts. Med långa stavar kontrolleras betongens tjocklek.

Vid veckans slut är några av de provisoriska stöden färdigpålade. Bakom bropelaren skymtar fundament 10, den framtida brogrenen. Fundamentet väntar på kassunen, som färdigställs på arbetsplatsen i Torsvik (se föregående rapport).

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *