Utmaningar vid bron

Under torsdagen pågår armering i områden kring den kraftiga väggen över bropelaren. Samtidigt monteras innerskal till trågets väggform mellan bropelaren och det färdiga brospannet tre.
Lilla Lidingöbron9 mars 2021 kl 05.384

Byggarbetsplatser har alltid en miljö med många utmaningar, och Implenias säkerhetsarbete är rigoröst. Mycket hänger också på individerna. Förutom yrkesskicklighet och vana krävs samspelta arbetslag. Skyddskläder utsätts för hårt slitage, men för att inte skador ska uppstå på människor krävs, att alla vet vad de övriga gör. Detta reportage visar några situationer där skicklighet, vana och samspelta människor krävs för ett bra resultat.

Ett formskal monteras. Man upptäcker, att flera armeringsjärn ligger nära ankarjärnet (det gängade järn som binder samman detta inre skal med det yttre väggskalet). Ankarjärnet löper i det grå distansröret i plast till exempel längst till vänster i bild. Skalet ska monteras dikt intill distansrörets ände. Armeringsjärnen ligger så nära, att man inte kan få in skalet på rätt plats. Formelementets läge säkras därför.

En man kryper in och klipper av najtrådar för att flytta de armeringsjärn, som är i vägen.

Kranföraren får besked via radio att allt är klart och elementet kan baxas in i rätt läge. Bilden visar änden på ankarjärnet som ska dras fast med stålmuttern.

Den kraftiga väggen över bropelaren har fått sitt ena väggskal. Längst till vänster trär en man ett grått distansrör över ett långt ankarjärn. Mitt i bild pågår justering av vissa armeringsjärns läge (detta är inte ovanligt). Mannen i "buren" tar sig så småningom ut genom det lilla hålrummet i höjd med arm och ansikte. En avancerad gymnastikövning. Alla arbetare har ordentliga skyddskläder som efter en tid blir hårt åtgångna.

Väggen över bropelaren får sitt andra formskal. Radiokontakt med kranföraren. Samtidigt pågår armeringsarbeten intill.

Arbetaren till höger har mätt ut var man ska borra hål för att träffa ankarjärnet.

"Skjut in ankarjärn och distansrör lite till".

Någon vecka tidigare har Implenia nära Ropsten lyft bort de delar av landfästets kassun, som direkt ansluter till Peabs arbete med påldäck. Man kan ana, att gjutning pågår i bakgrunden.

Vy över en del av Peabs arbetsplats vid Ropsten. Längst till vänster Implenias landfäste. Förutom pålning i vattenområdet har Peab också utfört pålning på land och påbörjat armering av en del.

Bild 11. Vid landfästet Islinge hamnväg gjorde Implenia gjutning av monolit nummer tre tidigt i veckan. 154 kubikmeter betong, sex kubik per billast. Nu är således monolit nummer ett och tre färdiggjutna.

Varför nummer ett och tre? Jo, längst till höger i flygbilden kommer monolit nummer fem. Tomrummen mellan blir monoliterna två och fyra med då redan färdiga väggar att gjuta mot.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Imponerande lägesbeskrivningar, som att studera och lära sig byggnation på distans.

    Hoppas att när allt är klart att du kan sammanfatta all din rapportering i ord och bild i ett slutdokument.

    Imponerande beskrivningar du gör, känns som man är närvarande själv. Well done!!!

  2. Tusen tack för ett mycket intressant och i högsta grad välgjort reportage!

    Varmt tack även till alla brobyggare och deras arbete för vilket jag hyser den allra största respekt och beundran!

  3. Fantastiskt att vi alla kan sitta hemma och se den nya bron byggas genom Bo Vadings fotoreportage. Det känns väldigt tryggt med de proffsiga brobyggarna som jobbar på oavsett vilket väder vi har.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *