Tunga lyft och mer gjutning

Det är kraftig blåst under veckan. Det är farligt att arbeta med tunga lyft, och det krävs därför nästan vindstilla. Därför börjar man redan klockan fyra på torsdagens morgon att med hjälp av Lodbrok lyfta in och montera stora fackverksbalkar vid landfästet Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron11 maj 2021 kl 05.35

Man monterar nu kraftiga fackverksbalkar från landfästet Islinge hamnväg. Kraftig blåst under veckan försvårar tunga lyft. Bropelaren vid blivande brogrenen gjuts. Tråget i brospann fem gjuts och på bropelaren nummer sju monteras lager.

Två dagar dessförinnan hinner man lyfta en tvärbalk, som fackverken ska vila på, innan vinden tilltar. Risken är då stor att man kläms eller får ett slag vid vindkast.

Vid sjutiden under torsdagen hinner man montera de tre fackverken, innan vinden åter tilltar. Fackverken är en del av en traditionellt byggd ställning. Den ska bära form till brobygget från landfästet, via provisoriskt stöd (där dessa fackverk landar), över bropelaren i bild, via ett annat provisoriskt stöd, slutligen till bropelaren vid den blivande brogrenen. Formen till brogrenens pelare syns längst till vänster i bild.

Sektion och planritning från Implenia visar systemet av fackverksbalkar från fundament tio (brogrenen till vänster) till landfästet Islinge hamnväg. Under veckan monterade fackverk spänner mellan det provisoriska stödet och landfästet Islinge hamnväg. På ritningen syns också det provisoriska stödet mellan brogrenen (nr 10) och bropelaren nr 11. Här monterar man nu också en kran.

Vid mitten av veckan kommer man in i slutfasen av armering av den stora bropelaren vid blivande brogrenen. Samtidigt monteras formen.

Under fredagen gjuts bropelaren. Betongen pumpas från Islinge hamnväg och gjutningen är klar under eftermiddagen.

Den stora mängden stålvajrar, som sticker upp ur pelaren, har en särskild funktion. I mitten av sommaren ska man gjuta för gång- och cykelbro mellan brogrenen (fundament nr 10) och landfästet Islinge hamnväg (nr 12). Gjutning av spårbron från brogrenen till landfästet Torsvik (nr 13A) görs mycket senare. För att stabilisera och kompensera för snedbelastningen kommer man att med hjälp av vajrarna fixera fundamentet.

I början av veckan gör man sig rtedo att gjuta tråget, brospann fem. Rören till betongpumparna monteras.

Armering och form färdigställs. "Stålbanorna" i trågets botten markerar höjden för golvet. Man drar av betong med hjälp av dessa.

Vajer för efterspänning laddas.

Under torsdagen pumpas 438 kubikmeter betong ut i tråget.

En glipa i formen måste tätas. Och arbetet löper på bra. Nattskiftet kan avsluta ungefär vid midnatt.

Under veckan fixeras också två lager i bropelaren, fundament sju.

Gjutningen är klar.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *