Tunga arbeten på nya spårbron

Bild 1. Ingångsbild. I spårbrons tråg mellan landfästet Torsvik (stöd 13A) och bropelaren 12A pågår armering.
Lilla Lidingöbron27 september 2022 kl 05.012

Formen på den nya spårbron kan anas. Det är omfattande arbeten som pågår. 

Arbetarna vandrar omkring på underlaget obehindrat, även bärande last. Här kontrollerar man mot ritning måtten på stegar, som ska bära skyddsrör för efterspänningsvajrar.

På "vingarna" börjar man fästa brädpanel, som blir form till brobanans undersida.

Eftersom bron bildar en svag kurva, så pressar man formbrädorna mot varandra, innan de spikas fast.

Båda vingarna är färdiga för inbrädning vid veckans slut.

Samtidigt rivs under veckan yttre formskal till vingar och tråg på spårbron. På brons sydsida (mot nuvarande stålbron) lyfts det första partiet bort under måndagen.

Och på norrsidan börjar man under tisdagen på motsvarande ställe.

Fredag eftermiddag. Det sista skalet monteras isär ...

...och kan lyftas iväg.

Nu återstår att rensa hela "underredet" från formstöd och bärverk.

Under veckan besöker brons formgivare Martin Knight med arkitektkollegan Anthea Schneider (båda från Knight Architects, i orange skyddsjackor) byggplatsen. De flankeras på bild av Lidingö stads byggprojektledare Jan Werner till vänster och Implenias projektchef Klaus Niederdrenk till höger.

En 750 meter lång huvudkabel för gc-stråket placeras i brons tråg.

Glädje över att all betongbeläggning på gångbanan blir färdig under veckan.

Montering av gångbanans räcke når fram till landfästet Islinge hamnväg.

Landfästets avslutande konstruktion mot bron/torget bestryks med två lager primer, och därefter värms tätskiktet av bitumenduk fast. I förgrunden syns, hur en äldre murkonstruktion vid Islinge hamnväg, nära den nya platsbyggda kurvformade kantbalken, bilas ned till minst 80 cm under blivande markyta. Här ska rörledningar kunna dras.

På andra sidan kantbalken, mot vattnet, rivs formen.

Under torsdag och fredag gjuts ytterligare två delar av spårens växelområde. Den första gjutningen syns längst till vänster i området mellan två belysningsstolpar, intäckt av plast och under bevattning. Därefter fredagens gjutning ungefär fram till nästa belysningsstolpe, ännu inte intäckt.

Vy över bron fredag förmiddag.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Ännu ingen invigning av gång o cykelbron i sikte? Har hört ”I sommar” och sen ”I September”. Däremot hör man aldrig något om förseningar trots detta.

    1. Så här skrev Bo V 6 sep: ” Man planerar att öppna gc-stråket under oktober. Förmodligen någon gång runt mitten av månaden, men inget datum är ännu bestäm”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *