Tänt var det här!

Spåren ska vara helsvetsade. Varje skena/räl är 20 meter lång, och man använder sig av metoden termitsvetsning. Svetsblandningen finns i en behållare och består av järnoxid, aluminiumpulver och mangan. Blandningen antänds och smälter.
Lilla Lidingöbron28 juni 2022 kl 03.231

En vädermässigt till stora delar het midsommarvecka präglades också av en hel del heta arbeten. Svetsning av räls, asfaltering av gc-delen och arbeten i mörkfärgat tråg, där luften stod stilla.


Men innan man kommit så långt. Rälen, som ska fogas samman, kapas. Avståndet mellan rälen ska vara 25 mm (det är noga).

Formen sätts över springan och tätas med fuktig sand. Också detta moment är viktigt, för att inte smältan ska rinna ut vid sidan.

Formen och de båda rälsändarna hettas upp.

Behållaren med svetsblandning ställs ovanpå formen och antänds (se också bild 1). Det smälta järnspånet rinner ned i formen. Sand och överskottsmaterial rinner ned i behållare vid sidan.

Formen tas bort. Överskott klipps till med en speciell apparat (inte i bild). Så grovslipas skarven med en rälsslip (i bild). Färdigslipning görs när rälsen svalnat.

Rälsen mäts in i höjd och sidläge. Nu är det millimeternoggrannhet som gäller. Höjden justeras på varje räl genom att skruva respektive bult (som står på brodäcket) upp eller ned. Notera den färdigslipade skarven på rälsen.

Rälsen ligger i exakt läge. På varje sida om rälsområdet byggs form. Rälsen gjuts fast med betong upp till cirka tre centimeter ovanför de sammanbindande järnen på sliprarna (vecket på betongslipern). Mellan spårområdets betong och mittbarriären ska en låda för EST-kablar (el-, signal- och tele-) byggas.

På gång-och cykeldelen av huvudbron fortsätter man att lägga tätskikt. Och nu läggs också ett lager av asfalt. Tätskiktet är känsligt för uv-strålning men också för skador (t ex av sten under skosulor). Man behöver transportera delar till räcken och belysning, och vartefter som arbeten avancerar på spårsidan, så kan man inte arbeta därifrån.

Ett lager asfalt är lagd på en lång sträcka av gc-delen. Epoxi (röd beläggning, underlag för tätskiktet) är lagd, och nu läggs tätskikt också där.

Kantbalkar på spårsidan har nått förbi ena "balkongen", det vill säga nära hälften av huvudbron (längst ned till höger i bild). 60 meter räls är lagd. Man räknar med 60 meter per vecka, och kantbalkarna monteras i samma takt.

Montering av de speciella kantbalkarna på gc-brons sydsida fortsätter också.

I spårbrons tråg monteras nu armeringsjärn. Noggranna inmätningar görs hela tiden.

I trågets ände (över bropelare 11A) sågas detaljer till.

Formen vid landfästet Torsvik rivs.

default

Midsommarafton. 60 meter räls är lagd. Arbete med mittbarriären pågår. De speciella kantbalkarna på gc-brons sydsida monteras vidare. Notera formsättning för "vingen" på spårbrons sydsida, som blir en fortsättning av huvudbrons vinge. Spårbrons norrsida kommer att få en markerad kant, som blir en fortsättning av mittbarriären (jämför gc-bron). Man skymtar, att formarna är rivna vid bropelare 12A och landfästet Torsvik.

Kommentarer

  1. Fantastiskt fina bilder från ett imponerande brobygge som pågått nästan ostört trots många försvårande omständigheter, coronapandemi, krig i Europa etc. En eloge till de ansvariga!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *