Stora arbeten vid Islinge hamnväg och i brospann sex

Från landfästet Islinge hamnväg bygger man vidare på stöd för form. Den kraftiga väggen, som ska motfyllas från hamnvägen, har kommit långt.
Lilla Lidingöbron22 juni 2021 kl 05.222

Broarbetet pågår efter hela sträckan. De tydligaste insatserna, som syns för förbipasserande, sker vid landfästena Islinge hamnväg och Torsvik. Men mycket personal är också samlade i tråget, brospann sex. Där arbetar man för att bli klara att gjuta.

Stöd för form till gång- och cykelbro med mera byggs.

Från väggen mot Islinge hamnväg anar man hur gång- och cykelbron delas i en nordlig och en sydlig bana.

I början av veckan sätts form till ytterligare en del av väggen mot Islinge Hamnväg,...

...och senare i veckan gjuter man denna del.

Vid landfästet Torsvik (13A) och vid brostödet 12A borras pålar ned (se tidigare reportage) till minst en meter under friskt berg. Inuti pålen träs därefter foderrör, (på bilden de smalare rören med "flänsar"), med mothåll som ska styra röret så, att det hamnar mitt i pålen. Dessa foderrör borras i sin tur ned i friskt berg minst en halv meter under "sin" påle.

Foderröret hängs i maskinarmen med en kedja och manövreras försiktigt in i pålen. Till vänster i bild syns en gul slaghammare. När pålarna är färdigborrade stoppslås och testas de för att verifiera bergets bärförmåga.

Foderröret har kommit så långt ned, att kedjan kan lossas. Röret sjunker då ytterligare,...

...skärs av i rätt höjd...

...samt har här borrats ned till minst en halv meter under pålen.

När alla pålar är klara och testade, kan man borra ned bergstag ytterligare ett antal meter i berget under pålarna. Stagen ska dragförankras och gjutas fast med igjutningsbruk.

I tråget, brospann sex, pågår intensivt arbete för att kunna gjuta innan midsommar. Förutom armering och formsättning laddar man också vajer för efterspänning. Den skarpögde kan se rullen med vajer i sin ställning på "övre" vingen nära den kraftiga väggen över brostöd sju. Vajern är därefter bunden till maskinen längst till vänster, som via en blå kabel...

...matar vajer till operatören. Som i sin tur ser till att vajern skjuts vidare till ett ankare i andra änden av tråget.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Mycket intressant Bo!
    Vet du hur många mil vire respektive armeringsjärn det kommer gå åt för att färdigställa bron?
    Hur lång blir bron?

    1. Bron blir cirka 750 meter lång.
      Det är lite svårt att ange totala längder av wire och armeringsjärn. Jag har dock fått uppgiften, att sammanlagt går det åt cirka 4.000 ton järn och wire.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *