Spårbyggarna lägger i en växel

Under veckan närmar sig spårbygget landfästet Ropsten, och man bygger nu växel mellan de två spåren.
Lilla Lidingöbron23 augusti 2022 kl 03.083

Under veckan har spårbyggarna kommit in i en ny fas. Man bygger växel. Det är mer komplicerat, så 60 meter spår per vecka gäller inte här. Samtidigt har ytterligare lager asfalt lagts på huvudbrons hela gc-stråk. Fler arbeten redovisas i reportaget.

Växeln är en ny konstruktion. Enligt de mer erfarna spårbyggarna första gången den monteras i Sverige. Trots att vissa delar är fast monterade från början, så återstår en stor mängd smådelar, som måste monteras på plats. Vilket nog framgår av bilden.

Här finns inga traditionella slipers. De motsvaras av fastsvetsade kraftiga stålplattor med hål för infästningen i betong. När spåren är noga inmätta, gjuter man upp till gummiduken. De svarta skruvformade plastkåporna, som "hänger" ned under stålplattorna, gjuts fast. Inne i dessa finns en skruvbult, som har ett "mellanlägg" i form av kraftig fjäderspiral. När betongen härdat, skruvas bulten ned med kraften 200 Newton. Den får inte skruvas ned till botten. Det måste finnas svikt kvar.

Det är lätt att jämföra komplexiteten vid den normala spårläggningen och vid växeln i den här bilden. Det kommer att ta tid, innan man kan gjuta.

Vid veckans början läggs tätskikt på den resterande delen av gc-stråket ned till landfästet Ropsten. Det är inte bara vädret som är varmt. Samtidigt monteras de sista kantbalkarna nära landfästet.

Under första delen av veckan fortsätter fastgjutning av granitplattorna, som avskiljer cykelstråket från gångbanan.

Onsdag kväll. Man blåser bort den svarta blästersanden för att lägga primer för tätskikt från det befintliga tätskiktet på huvudbron (syns som "rutor" mellan två arbetare som står vid övergångskonstruktionen) och i ett långt stråk på gc-bron.

Första lagret primer, som sandas. Därefter ytterligare ett lager. I fonden fortsätter tryckluftsblås av blästersand.

Morgonen därpå. Klart för att lägga tätskiktets bitumenduk. Ytterligare lager asfalt läggs på hela huvudbron under hela dagen.

Asfaltläggarna har nått fram till tätskiktet nära landfästet Ropsten, som kom på plats i början av veckan.

Vid landfästet Islinge hamnväg (norrsidan) fortsätter man att bygga form och gjuta det kurvformade mötet mot gc-bron.

Samma landfäste, men mot sydsidan gjuts landfästets kraftiga stödmur.

Brobanan för spårvägen armeras nu.

Brogrenen, ovanför bropelaren stöd 10. Det bildas ett smalt utrymme där man kan ta sig mellan tråget i huvudbron (till vänster) samt trågen till gc-bron och spårbron. Först ska spårbrons "vägg" rensas och byggas på med ankare för efterspänningsvajrar (jämför huvudbrons blåfärgade ankare) innan schaktet är klart.

Fredag. Kantbalkar och asfalt har nått fram till landfästet Ropsten.

Fredagsvyn över hela bron illustrerar det som beskrivits i reportaget.

"Vindarnas tempel" har blivit kvitt sitt väderskydd. Viss målning samt elarbeten återstår. Spiran och några glaspartier monteras när byggnaden är på plats på gc-brons torg.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack för mycket fin information om brobygget. Kul att se att ” Vindarnas Tempel” är återställt i ursprungligt skick. Kommer att bli ett smycke när det kommer på plats.
    Lasse Fredrikson

    1. Planeringen är senare delen av september. I och med det stängs gc-trafik på stålbron av. Men tänk på att bron fortfarande är en byggarbetsplats.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *