Spårbron snart en hel bro

Fredag eftermiddag 2 december. Gjutning av tråget i den "felande" delen av spårbron pågår. Alla kantbalkar på spårbrons norra sida är fastgjutna mellan brogrenen och bropelare 11A. Senaste gjutningen är täckt av presenningar för att förhindra alltför snabb avdunstning. Spårbrons del närmast Torsvik har rensats från borttagna fackverksbalkar (se bilder längre fram). Kabelknippen/vajrar för efterspänning har skjutits från landfästet Torsvik ända till brogrenen. Nere till vänster i bild pågår byggande av en terrass invid "Vindarnas tempel".
Lilla Lidingöbron6 december 2022 kl 04.432

Man arbetar snabbt även i regn och mörker för att få spårbrons stora gjutningar klara. Tråget gjuts, de stora fackverken tas bort. Kantbalkar fästs och kablar för efterspänning skjuts in. Men också på gång- och cykelstråket händer det saker som syns.

Tråget är trångt och komplext. Mycket armering och smala passager. Formskal tillverkas på plats på "vingarna"...

...eller nere i tråget.

Torsdag, det regnar, och de sista formskalen kommer på plats. Därefter den slutliga armeringen över "hålet" där skalet kunde lyftas ned. Hela tråget täcks in med presenningar. En kraftig värmefläkt i vardera ändan av tråget blåser in 80-gradig varmluft under natten, för att få bra temperatur till morgondagens gjutning.

Fredag. Gjutning av tråget sker från en mastpump placerad på Islinge hamnväg. En förlängd slang för att nå långt hängs upp från den fasta kranen till höger. Notera, att spårbrons del närmast Torsvik nu är rensad från de kraftiga röda fackverksbalkarna (se vidare bilder längre ned).

Gjutningen påbörjas klockan 8.00. Ett par man jämnar av betong på trågets golv.

Solen har gått ned, och gjutningen närmar sig sitt slut.

Vartefter gjutningen är klar, så täcker man in med isolermattor samt presenningar. Allt är klart klockan 16. Arbetarna har under gjutningen bespisats med 100 hamburgare grillade på plats. Det har gått åt 130 kubikmeter betong.

Tidigt på måndagen börjar man lyfta bort de röda fackverksbalkarna under spårbron närmast Torsvik. Balkarna skjuts vartefter fram till det öppna utrymmet, och lyfts med hjälp av en kraftig mobilkran. Det är en grannlaga uppgift. Dels måste man komma fritt från broar. Dels får man inte beröra luftledningar och stolpar till tågen.

En man vid varje balkände styr med rep. En man står på brodäcket och ger tecken till kranförare och de två övriga männen.

Balkarna sätts ned på brodäcket...

...monteras isär och lyfts till Islinge hamnväg för transport till nästa arbetsställe/projekt.

Under tisdagen gjuts de sista kantbalkarna fast på spårbrons norra sida mellan brogrenen och bropelare 11A. Området har sedan föregående dygn värmts från två håll av varmluftsaggregat. Det är det röda aggregatet till vänster i bild med sin gula slang, som dygnet efter vänds och värmer brotråget. Betongen till kantbalkarna kommer förvärmd med pråm från upplaget i Islinge.

Under tisdagen skjuts också kablar/vajrar för efterspänning hela sträckan från landfästet Torsvik till den nya brogrenen (stöd 10). De längsta kablarna är 130 meter långa, på norra sidan av spårbron. På sydsidan är de 127 meter på grund av brons radie/böj. På varje sida är det tre stycken skyddsrör med vardera 15 kablar i varje. I huvudbron är det 27 kablar i varje skyddsrör.

Gångbron har blivit ett utflyktsmål för förskolan.

Kring "Vindarnas tempel" pågår nu bygge av en terrass.

Installation av belysningen i handledarna pågår. Den är egenproducerad av belysningsföretaget Flux (som också svarar för den övriga belysningen) och blir 750 meter lång. Hittills har man nått fram till den första balkongen på bron. Det blir nu en påtaglig effekt för trafikanterna. Den karakteristiska toppbelysningen ger ett allmänljus som gör, att man också kan skönja om det finns aktivitet på spårsidan. Stolpbelysningen ger bra ljus åt cyklister, och handledarens ljus lyser upp gångbanan.

Från första balkongen är belysning i handledaren ännu inte installerad.

Trots ett regnigt väder stannar flera gångtrafikanter till och ger positiva kommentarer till fotografen. Lidingöbon Git Möller säger, att bron är vacker och promenadvänlig. Belysningen är vacker, och det känns tryggt att promenera även när det är mörkt. "Jag ser fram emot att belysningen i handledaren blir färdig hela vägen. På gamla stålbron vågade jag aldrig gå i mörkret."

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack för inspirerande och informativ rapportering till oss åskådare och användare av broarna! Det har varit så spännande att följa hela detta bygge!

  2. Tycker det vore trevligt om det blev en uteservering vid kiosken/väntskjulet, och verkligen fint om betongmuren bakom kunder döljas av massa nyplanterade träd och täckas med murgröna. Vi vill ju att entrén till ön blir så fin som möjligt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *