Snedpålning av Lilla Lidingöbron

En påle fylls med vatten. Pålen är 40 meter lång, och det är sex meter kvar till brädden. När pålen slagits ned djupt, fylls den med vatten för att inte riskera att den studsar tillbaka vid slag. För att lättare förstå: Tänk en tom petflaska som snabbt trycks ned i vatten. Den tenderar att studsa tillbaka. Fyll petflaskan med vatten och gör om samma sak.
Lilla Lidingöbron3 september 2019 kl 07.161

Under veckan har arbetet med bygget av Lilla Lidingöbron koncentrerats till slagning av de första snedpålarna. Det är ett arbete som bjuder på många utmaningar, som bilderna visar. Men, som en åskådare på stålbron uttryckte, "De som arbetar med grundläggning ger aldrig upp!" Vad som döljer sig under vattnet innan man når fast bergbotten är svårt att helt kartlägga.

Ett arbete med en temporär gång- och cykelförbindelse mellan Islinge Hamnväg och den gamla stålbron beskrevs i en artikel i fredags.

"Hornen" på bryggan ska hjälpa till att styra vid snedslagning av pålar. Som visats i tidigare reportage, så finns ett betongdäck med hål, som pålarna ska träs igenom, cirka fem meter under vattenytan. Under däcket finns ett gitter av kraftiga stålbalkar. Vissa av balkarna är försedda med halvmånformade järn som också styr pålarna.
Vid varje nytt arbetsmoment går tungdykare ned för kontroller och justeringar. Dykarna får  syre och har telefonförbindelse genom den gul/orange kabeln som är fäst vid hjälmen. Syrgastuberna, som är fästa på ryggen, är säkerhetstuber. De kan användas vid eventuella fel till exempel på slangen.
Den första sneda pålen sänks ned.
Pålen vibreras ned, men når ännu inte fast botten.
Den flyttbara bryggan monteras på motsatt sida inför slagning av nästa påle.
Den fjärde pålen slås ned. Hela tiden noggranna kontroller. Vinkeln ska vara exakt 4:1. Det vill säga, när pålen går 4 meter ned ska den vinkla ut 1 meter. ("Vi använder aldrig gradtal" säger Implenias platsledning.)
Här når man så fast botten, att hydraulhammaren kan användas. Pålen gräver sig ned några centimeter mellan varje kontroll. Man vet ännu inte om pålen stött på stenblock eller poröst berg. Slutligen kommer "stoppslagning" att göras. Slagningen ska avslutas när pålen fått tillräcklig bärförmåga. Pålens sjunkning är en verifikation på bärförmågan och får inte överstiga vissa värden. Sjunkningen ska också ha en avtagande tendens. Som regel ska stoppslagning av en påle omfatta fem serier om tio slag.

Under veckan har man också inlett arbeten med en temporär gång- och cykelförbindelse mellan Islinge Hamnväg och den befintliga gamla stålbron. Läs vidare i fredagens artikel om att Islinge Hamnväg stängs av den 2 september. Bilder från förberedelser att bygga fundament för den temporära förbindelsen illustrerar tydligt, vilka utmaningar som väntar brobyggarna vid pålning och grundläggning under vattnet.

Branter...
...och delvis "dåligt" berg syns på båda sidor om Islinge Hamnväg.

Av de fyra pålar som snedslagits, har en kunnat stoppslås vid veckoslutet. Två av pålarna når inte fast botten. Man beslutar sig därför att förlänga dessa två med 4 meter vardera.

Man skär av en längre påle med ett speciellt verktyg …
...som styrs av svetsaren via en kabel.
En 4-meterslängd bärs åt sidan.
De två pålar som förlängs, är den närmast i bild samt den motstående. De pålen till höger har stoppslagits. En illustration till, hur den fasta terrängen under vattnet förändras på en liten yta.
Förlängningen svetsas fast. På den bortre pålen kan man se exempel på de stålprofiler man använder för att få exakt läge. Det är viktigt att den "nya", förlängda pålen får samma hållfasthetsegenskaper som de övriga.
Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *