Snart klart för armering

"Brotrågets" undersida (den del som kommer att synas när formen rivs) är snart brädlagd fram till fundament nummer två. Formens sidor är påbörjade. Samtidigt syns till höger en påbörjad arbetsplattform, där en del också blir formstöd för vägbanan.
Lilla Lidingöbron30 mars 2020 kl 05.031

Mycket arbete pågår inne i MSS-en. Dessutom pågår arbeten efterhand på nästan samtliga fundament. Man anar den nya brons sträckning.

Formstöd sätts samman på plats.

Arbeten ovanför fundament nummer två. Notera stämpen (se tidigare reportage)...

...som täcks med stålbalkar. Mittlinjen för tråget markeras....

...och sätts ut med tråd.

Under fredagseftermiddagen hinner man bräda in trågets undersida fram till fundament nummer två.

Samtidigt byggs en rörledning utefter hela MSS-en. Den ska framöver användas för att pumpa betong från den intilliggande arbetspråmen till fundament nummer tre.

I kassunen, fundament nummer tre, har pålarna renskurits, fyllts med vatten och förseglats (se tidigare reportage). Nu återstår armering innan betong fylls på.

Under veckan har pålning för fundament nummer nio påbörjats. Djupet är närmare 50 meter, och den första vertikala pålen fylls här till en del med vatten för att öka tyngden vid slagning.

Bilden visar arbetsområdet vid veckans slut. Nederst det avsprängda området vid Torsviks brofäste. Därefter bropelaren (fundament elva), som kommer att bära den framtida gång- och cykeltrafiken. Pålslagning vid fundament nio pågår. Mellan dessa två fundament kommer ett större, nummer tio, som ska bära laster där bron grenar sig. Järnvägstrafiken tar av till vänster i bild, och det första stödet för järnvägen efter grenen kommer att byggas i närheten av den ensamma pålen till vänster, nära nuvarande bro.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Heja Bo Vading!
    Denne fotograf förtjänar ju ett pris – vilken enormt god bevakning av detta brobygge, som jag följer noga!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *