Sista oktoberveckan vid bron

Vid veckans slut är en stor del av armering gjord för gång- och cykelbrons farbanor samt för torget nära Islinge hamnväg. Brädformen för fortsättningen fram till blivande brogrenen (stöd 10) byggs vidare. Likaså börjar man bräda in en del av formen för brospann nio fram till brogrenen, samtidigt som vissa delar fortfarande rivs.
Lilla Lidingöbron2 november 2021 kl 05.501

Sista oktoberveckan pågår arbeten utefter hela brosträckan, dock bemanningsmässigt med stark koncentration till området nära Islinge Hamnväg. Där ska man snart gjuta gång- och cykelbrons farbanor samt torgets betongdäck.

Det blivande torgets betongdäck får en speciell form, med ett finsnickeri som riktas in mot ett slags "mittpunkt".

Det brädmönster som skapas är inte en utseendefråga. Förutom den trekantiga planformen så skiftar däcket också i höjdled. Alla torgets betongytor kommer att svagt luta in mot "mittpunkten" för avvattning. Här görs ett avlopp. I bilden är de gula/gulbruna ytorna plattor som täcker gång- och cykelbrons tråg. De mörkbruna ytorna är inoljade brädor som bildar "vingarnas" undersida.

Förutom att all form är komplicerad, så är inte armeringen mindre komplicerad. Lägen och höjder avvägs fortlöpande, och...

...armeringsjärnens beteckningar och placering kontrolleras mot ritningar.

Järn skjuts in mellan och under andra. Alla konstruktionsjärn najas fast. Svets (vid änden av torget) används bara för stöd, till dess att konstruktionsjärn som kan samarbeta är på plats.  Vid platsen där gång- och cykelbron delar sig (där strålkastaren står)...

...är det tätt med järn, som ska bockas ned i rätt vinkel.

Ännu är det inte färdigarmerat. Men man kraftsamlar för snar gjutning.

Och vänder man sig om, ser man pågående arbeten både i gång- och cykelbrons brädform fram till brogrenens bropelare (stöd tio) och i delar av en ny brädform i MSS-en, brospann nio.

Tidigt i veckan fylls betong (totalt drygt sju kubikmeter) i pålarna, stöd 12A. Både yttre pålen och det inre foderröret fylls. Som i all gjutning trycker man ned betongen från botten och lyfter sedan långsamt upp vartefter. Detta för att undvika luftblåsor.

Samtidigt lyfter man bort formskalen kring bropelaren 11A. Pågående betongfyllning i 12A skymtar till vänster i bild.

En del av formen till brospann nio brädas in. Samtidigt rivs plankor som bildat underlag till golv i tråget brospann åtta. Det nya brospannet kommer att få en annan höjdkurva.

Förutom fortsatt montering av kantbalkar, så monterar man också mittbarriären mellan gång- och cykeldelen och spårdelen av bron.

Vid Ropsten fortsätter Peab gjutning av påldäcket mot landfästet. Samtidigt börjar Implenia bygga form...

...för resterande del av landfästets murar.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *