Sämre framkomlighet vid brofästet vid Islinge i morgon natt

Man kraftsamlar nu med armering och formsättning i tråget nära landfästet Islinge hamnväg, för att kunna gjuta väggarna natten mellan onsdag och torsdag, 29–30 september.
Lilla Lidingöbron28 september 2021 kl 05.00

Natten onsdag till torsdag 29–30 september mellan klockan 19.00 och cirka 07.00 planeras gjutning av det komplicerade tråget invid landfästet Islinge hamnväg. Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter i området påverkas då tidvis starkt, och ljud kan uppkomma. Skälet till val av tid är, att gång- och cykeltrafiken dagtid är mycket omfattande. Reportaget visar slutfasen innan gjutning. Ytterligare ett reportage om det som hänt vid andra delar av brobygget kommer i morgon, onsdag.

Armering och form ansluter direkt intill landfästet.

Gång- och cykelbron förgrenar sig runt ett blivande torg, dit "Vindarnas tempel" ska flyttas. Det är tätt med armering, och...

...det ser nästan omöjligt ut, att lirka in formskalen till tråget.

Armeringsjärn tar emot...

...och måste böjas undan...

... innan formskalet kan baxas på plats.

Vid vissa arbeten är man nästan inburad. Vet man hur armeringen ska utföras?...

. ...Man följer ritningar.

Och efteråt vrider man järnen rätt igen före gjutning. Betong till trågets väggar kommer att nå upp till formskalets överkant (se nederst och uppe till höger i bild). De inbockade delarna av armering kommer att ingå i gjutning av själva brobanan (taket på tråget). Nästa utmaning blir att få ut alla formdelar.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *