Så finansieras bron

Vy över arbetsområdet, från Ropsten till Torsvik, i fredags eftermiddag.
Lilla Lidingöbron6 juli 2020 kl 06.222

Många läsare följer med intresse sedan förra sommaren Lidingö Nyheters kontinuerliga rapportering av brobygget. Vi fick en fråga om projektekonomin och tidplanen. Lidingö Nyheter förde frågan vidare till stadens projektledning. Här nedan kan du läsa svaret. Några detaljer presenteras inte, det är lång projekttid kvar och många parter inblandade. Vad man tydligt uttrycker är, att inga ramar ännu är överskridna och att kommunstyrelsen blir kontinuerligt informerad.

Så här svarar Jan Werner, Lidingö stads projektledare:

"Broprojektets ekonomi är förstås en viktig fråga. Kontraktssumman med vår entreprenör är 539 miljoner kronor. Summan indexregleras årsvis och avser byggnation av den nya bron och rivning av den gamla bron. Den totala projektbudgeten är 727,5 miljoner kronor.

Projektet finansieras av Lidingö stad, Trafikförvaltningen SL och med statsbidrag, så kallat stadsmiljöbidrag. Det är mycket dyr utrustning på plats så det är otroligt viktigt att vi har en bra framdrift. Coronapandemin har haft viss inverkan men projektet håller sig inom sina ramar. Rapportering sker löpande till kommunstyrelsen."

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack för denna information. Håller sig kostnaderna inom budget så kan man bara var nöjd. Jag måste tillägga att ur min synpunkt förefaller arbetet löpa mycket effektivt och målmedvetet. Jag cyklar ofta förbi och imponeras av hur snabbt det framskrider.

    1. Förmodligen finns incitament i kontraktet så att entreprenör tjänar på att leverera enligt fastställd tidplan. Det kan också finnas vinstdelning men som byggherre gäller det att hålla tungan rätt i mun och fortlöpande tillse att byggledare levererar kvalitet enligt kontrakt. En revision är aldrig fel där man fysiskt kontrollerar täckskikt innan gjutning och att de betongdatorer som styr kylning för härdning etc är funktionsduglig och med rätt version av programvara. Skräckexempel finns vilket framträder några årtionden efter invigning när konstruktionen egentligen ska hålla 120 år. Finsprickor som växer är aldrig bra för armerade konstruktioner under vatten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *