Politiker på besök i verkligheten

Efter promenad från platskontoret samlas man vid slutet av stålbron. Klaus Niederdrenk visar bilder och utdrag ur ritningar för att förklara. Vi står intill landfästet Islinge Hamnväg. Här monteras nu en kraftig traditionell byggnadsställning. Den nya brons gång- och cykeltrafik kommer att mynna i ett trekantigt torg vid landfästet. Klaus utgår från, att man nästa år vid den här tiden kan använda gång- och cykelbron.
Lilla Lidingöbron7 maj 2021 kl 09.15

Ledamöterna i Lidingös Teknik- och fastighetsnämnd kunde i veckan följa med på guidad gångtur utmed det nya brobygget. Ciceron var Implenias projektchef Klaus Niederdrenk. Även stadens projektledare Jan Werner var med.

Guidningen var av coronaskäl uppdelad på två tillfällen, onsdagen och torsdagen. Totalt hade sexton ledamöter möjlighet att komma, det ruggiga vädret till trots. Och i blåsten hade förmodligen eventuella virus svårt att få fäste.Man samlades utanför Implenias platskontor och fick där en genomgång om det schweiziska företaget Implenia, underentreprenörer och leverantörer från stora delar av Europa. I projektet arbetar ett betydande antal kvinnor, dock är all "tung" arbetskraft (till exempel betongarbetare och armerare) män.

Nästan skymt av Klaus huvud (längst till vänster) syns formen till bropelaren vid blivande brogrenen (där Lidingöbanan ska svänga av mot Torsvik), färdigt för gjutning. Det är det största fundamentet i hela bygget. I det här området har pålarna som slagits ned (och som bär fundamentet) varit upp till sextio meter långa. Det är också hit, och inte längre, som MSS-en kommer att skjutas fram.

Det är många frågor, stort intresse och god stämning.

Brons konstruktion förklaras. Och här står vi där bron kommer att bli som högst, med fri segelhöjd 7 meter.

Efter att järnvägsbrodelen invigts kommer järnbron att rivas ned till sjöbotten. Lastpråmen (Carrier4) som nu ligger "instängd" är en del av arbetsområdet och kommer att användas för upplag med mera till dess att järnbron rivits. Och därefter fraktas den bort.

Här kommer en barriär att byggas, som skiljer gång- och cykeltrafik från Lidingöbanan.
Guidningen är därmed i huvudsak klar. När man sedan gått tillbaka till kontoret, har man tillryggalagt cirka tre kilometer.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *