2019 år Motionspokal avgjord

2019 år Motionspokal avgjord
Klassen Gubbar Veteraner med totalsegraren och segraren i badminton Rolf Söderbäck längst till vänster.
Sport14 november 2019 kl 06.04

Hårt arbete vid Torsviks strand

Hårt arbete vid Torsviks strand
De två vertikala, färdigslagna pålarna till vänster i bild står med centrum två meter ifrån varandra. Berget är tre meter lägre vid den vänstra pålen. Mellanrummet mellan pålarna är 1,14 meter. Avståndet till botten (berg) är knappt 40 meter. Till höger i bild syns de övriga två stoppslagna vertikala pålarna. Berget bildar där någon form av grop. Det har inneburit, att pålarna glidit. Det fria avståndet mellan pålarna är här cirka 70 centimeter. Efter överläggningar och beräkningar beslutar man att arbeta som följer:
Lilla Lidingöbron12 november 2019 kl 08.261