Nya etapper förbereds vid brobygget

Två parallella, provisoriska strängar gjuts på brospannet. Betongen lyfts i en betongficka från intilliggande lastpråm (notera betongbilen på pråmen). Gjutningen är underlag till räls. Kranen på lastpråmen ska flyttas upp på bron och kommer att köra på rälsen.
Lilla Lidingöbron15 september 2020 kl 05.282

Efter sänkningen av det färdiga brospannet har man nu inriktat sig på förberedelser för kommande etapper, både nära Ropsten och vid Torsvik. Dessutom växer pelare snabbt fram vid fundamenten fem och sex.

Från betongfickan hälls betongen ned i en plastinklädd form. Betongen vibreras...

...jämnas ut med kratta och skyffel samt finstryks med murslev.

Betongytor som ska motgjutas vid nästa etapp av brospann ruggas upp för bättre vidhäftning.

Vid det fortsatta arbetet kommer man således att ha en kran på det färdiga brospannet, som når långt in över armering och formsättning av nästa spann. Dessutom finns två mastpumpar monterade på MSS-en för gjutning (grön och blå "hopvikta" i bild).

Pelaren på fundament fem har gjutits under veckan. Här förbereds formsättning för ingjutning av lager.

På fundament sex armeras för provisoriska pallar för MSS-ens tvärbalkar (jämför övriga fundament).

Bilden visar tydligt hur vägbanan kommer att resa sig. Längst till höger en del av armeringen fundament sex.

Vid det blivande brofästet intill Torsvik avgränsas en del närmast berget. Man ska här täta mot den sprängda bergbotten, pumpa ur vatten och gjuta.

En kran lyfts med kran...

...på plats till den iordningställda hyllan...

...och är nu färdig att tas i bruk.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Fråga
    Pråmen vid Ropsten, hur kommer den att komma ut , det ser trångt ut mellan nya bron och betong fundamentet?

  2. Hur många dagar räknar man att varje etapp tar. Dvs från framflytt av formen till nästa framflytt , och hur många etapper blir det totalt?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *