Nya Brogrenen i fokus

Solen har gått ned. Klockan närmar sig fem, och ännu återstår ett par timmars broarbete i strålkastarsken.
Lilla Lidingöbron23 november 2021 kl 05.062

Broarbetet inriktas nu på armering och formsättning av brotrågen i spannen nio och tio med fokus på blivande brogrenen. I övrigt fortsätter arbetet med kantbalkar och mittbarriär.

Brodäcket/vägbanan på spann åtta längst ned till höger har gjutits. Likaså däcket på spann elva (gång- och cykelbron) högst upp till vänster. Man arbetar nu i trågen på spann nio och tio. De möts i den blivande brogrenen mitt i bild. Vid mitten av veckan kan man gå mellan de båda spannens "vingar" via ett par plankor.

Senare i veckan. Stöd för att bräda in formen för vingarnas möte är utlagda. En vägg byggs, som skiljer tråget spann nio från tråget spann tio. Till höger om väggen syns två brolager för att ta upp rörelser. Det är fasta lager, och från denna punkt kan bron bara röra sig i riktning mot Ropsten, där alla rörelser tas upp i landfästet. Till vänster om väggen finns också två fasta lager (arbetare skymmer). Det nedre i bild riktar gång- och cykelbrons rörelser mot landfästet Islinge hamnväg, det övre riktar spårbrons rörelser mot landfästet Torsvik. Flygbilden visar också hur tråget kommer att böja av mot den blivande spårbron.

Väggen mellan brotrågen. 


Man fyller på med formbrädor,...


...och man kan nu obehindrat gå på "vingen" mellan brospannen. Notera tre av de fyra lager, som syns på bilden.

Trågets form böjer av mot den blivande spårbron, som kommer att landa på pelaren 11A (högst upp till höger i bild) och vidare mot landfästet Torsvik.

Uppbyggnader för efterspänning samt armering pågår i gång- och cykelbrons tråg (spann tio). Väggen mot spann nio till höger.

I tråget kommer det att finnas rördragningar för efterspänningsvajrar, belysning m m. När allt är klart, blir det inte lika lätt att här ta sig fram som i "huvudbrons" tråg.

På huvudbron fortsätter arbetet med montering av mittbarriär och kantbalkar.

Vinkel och höjd justeras genom anordningarna för upphängning. Inmätning sker med millimeternoggrannhet.

Mot "sjösidan" har man hunnit långt. Man arbetar därför här mot "brosidan".

Stockholms stad genom Peab arbetar vidare med att knyta an till Lilla Lidingöbrons landfäste vid Ropsten. Pelardäcket är färdiggjutet. Man har börjat gjuta balkar och väggar runt däcket.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. När räknar man med att flytta över gång och cykeltrafiken på nya bron så att spårbron kan byggas klar mot Torsvik?.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *