Nu går det utför

Vid veckans slut skjuts MSS-en fram (lanseras). Hela formverket har sänkts, särats i två halvor och förs fram så, att formen slutligen vilar på fundament åtta (nederst i bild) innan halvorna skjuts samman och arbetet med brospann sju kan påbörjas. Man lämnar nu brons högsta höjd med en svag lutning nedåt.
Lilla Lidingöbron20 juli 2021 kl 04.451

En vecka dominerad av att MSS-en kan skjutas fram. Man lämnar nu brons högsta höjd. Från Ropsten till Torsviksområdet pågår arbeten hela tiden.

Innan lanseringen har många förberedelser gjorts. Under måndagen lyfts de röda tvärbalkarna vid fundament fem bort.

Balkarna fogas samman och lyfts med hjälp av den stora kranen Lodbrok till fundament åtta, där MSS-en ska vila.

MSS-en vilar före lanseringen på tvärbalkar fundament sju, samt hänger i kraftiga stål på tvärbalkar placerade på vägbanan ett antal meter framför fundament sex. Man sänker långsamt ned MSS-en så, att den vilar på tvärbalkarna fundament sex. De kraftiga "stålhängslena" kan då lyftas bort.

Därefter kan balkarna på vägbanan dras fram till slutet av brospann sex. MSS-en kommer efter lansering att dels hängas upp på dessa balkar, dels vila på fundament åtta.

MSS-ens spets når fundamentet åttas tvärbalkar. Den skjuts med hjälp av domkrafter och glider på balkarna vid fundamenten sex och sju. Armeringsarbeten vid pelare nio syns längre fram.

Samtidigt under fredagen från luften. Notera att också den stora kranen nu flyttats fram på vägbanan. Det är en god bit kvar av lanseringen. Formens bakre ände ska ansluta till den gjutna vägbanan.

Från Stockholms stads/Peab:s arbeten med anslutningen till brons landfäste (nederst i bild) vid Ropsten. Under onsdagen gjuts den första farbanedelen, som är kopplingen mellan land och första pålarna i vattnet. Det går åt cirka 156 kubik betong (med inblandning av slagg i stället för cement, se tidigare reportage). I längsled tillkommer 48 cm höga balkar, och ovanpå detta en mur med varierad höjd. Man väntar med att lägga ballast och bergkross till dess att alla väggar är gjutna. På motsvarande sätt kommer brons landfäste att fyllas.

Armering av bropelare nio pågår.

Nära Torsvik, vid blivande fundamentet 12A, har pålarna med sina foderrör borrats ned. Man har också borrat 6,5 meter under foderrören för att där föra ned bergstag (se artikel https://www.lidingonyheter.se/stora-arbeten-vid-islinge-hamnvag-torsvik-och-i-brospann-sex/). Man fyller med igjutningsbruk och dragförankrar på det sättet pålarna. Ett stag har förts ned och ska skarvas.

 Förlängningen "skruvas" fast.

Montering av konstruktionen till gång- och cykelbrons komplicerade form...

...närmast landfästet Islinge hamnväg fortsätter.

Vy från Torsviksplatån under lördagen.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Så spännande att se detta bygge växa fram! Bra jobbat! Undrar om man bygger ett nytt tråg för varje gjutning, eller har jag fattat fel? Blir en väldans mycket virke över isåfall. Tas det om hand på något sätt?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *