Nu är brotråget gjutet

Under torsdagen, med etablering klockan sex på morgonen gjordes gjutning av brotråget. Klockan två, natten till fredagen var gjutningen klar, avetablering gjord och trågets golvyta intäckt av plast. Det var två timmar snabbare än beräknat. Direkt på fredagsmorgonen lyfter man in paket av ställningsdelar för form till överbyggnaden, själva vägbanan.
Lilla Lidingöbron7 juli 2020 kl 06.52

Under förra veckan har mycket arbete koncentrerats till förberedelser för och gjutning av brotråget. Men också andra arbeten har utförts utefter hela brosträckan.

Under måndagen förra veckan lyfte man den sista formdelen till brotråget på plats. Därefter följde två dagars noggrann avstädning, dammsugning av skräp, bortplockning av ståltrådsbitar med hjälp av magneter m m.

Inför gjutning av brotråget har man gjort en detaljerad gjutplan. En detalj i planen är skissen, som visar hur pumpning av betong ska ske. Betongbilar backar in på intilliggande lastpråm. För att täcka in området som ska gjutas finns tre mastpumpar, två stora pumpar på lastpråmen (gul och grön båge) och en mindre monterad på MSS-en (orange båge). Grå bågar visar dels räckvidd för den stora befintliga mastkranen och för en mindre flytande. Om något inträffar där lyft behövs.

Översikt. Gjutning påbörjas i området kring bropelaren. Här används den stora mastpumpen längst till höger och den lilla, som är monterad på MSS-en. Den senare får sin betong via pump från den stora mastpumpen närmast i bild på pråmen. Totalt blir det cirka 490 kubikmeter betong. Varje betongbil tar 6 kubikmeter.

Man avdelar arbetslag, som ansvarar för gjutning och vibrering, samt arbetslag som ansvarar för utjämning av betong i trågets botten. Gjutplanen anger noggrant hur mycket betong som får fyllas på ett ställe, innan man skiftar. Vidare är det viktigt att någon hela tiden bevakar att utfyllnad sker jämnt på båda sidor av tråget. Annars kan tyngden av betong orsaka kantring.

Här syns tydligt matningen av betong till den lilla pumpen. Pumpförarna måste hela tiden vara noga med att pumparna inte kolliderar med varandra…

…eller med den stora kranen på lastpråmen. Det är ont om utrymme, placering av pumpar och bilar har mätts in i detalj.

Man börjar gjutningen över bropelaren, trågets lägsta punkt. Detta för att få stabilitet.

Därefter gjuter man från bropelaren ut åt båda hållen.

Arbetslagen på trågets golv fördelar och jämnar ut betongen.

Viktig detalj. En vattendimma sprutas ut över det gjutna golvet. Detta för att förhindra snabb uttorkning av betongytan och krympsprickor.

Översikt. När den lilla mastpumpen på MSS-en inte når längre kopplas den loss. Resterande gjutning täcks nu in av de två stora pumparna på lastpråmen. De färdiga golvytorna har täckts in av plastfolie för att förhindra snabb avdunstning. Arbetet är helt avslutat klockan två, fredag morgon.

Fredag. Här rensas uppstickande armeringsjärn från betong. Och paket av ställningsdelar för form till vägbanan lyfts in.

Även om mycket arbete koncentrerats till brotråget, så har också andra arbeten gjorts utefter brosträckan. Några exempel: I fonden skymtar bropelaren, fundament fyra, som avtäckts. Om man passerar på järnbron upptäcker man att denna bropelare är högre än fundament tre. Bron ska ju resa sig i en svag båge. Vid fundament nummer nio har en kassun sänkts ned. Mellan nummer 10 (framtida brogrenen) och nummer 11A har stöd för formställning börjat byggas (MSS-en kommer att skjutas fram till nummer 10, se tidigare reportage).

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *