Nästan framme vid brogrenen

Vid veckans slut är de röda tvärbalkarna (som MSS-en ska hänga i) framflyttade till slutet av vägbanan på brospann åtta. Därmed har också kranen dragits fram. MSS-en har vid lanseringen nått fram till tvärbalkarna vid brogrenen, stöd 10. Från Islingehållet pågår formsättning för gång- och cykelbrons tråg ända fram till brogrenen. Bropelaren 11A skall gjutas, och under spårbron nära Torsvik borrar man ned pålar för ett nytt landfäste.
Lilla Lidingöbron12 oktober 2021 kl 05.45

Första oktoberveckan närmar man sig den blivande brogrenen både från Ropstens- och från Islingehållet. MSS-en lanseras (skjuts fram) och form för gång- och cykelbrons tråg byggs vidare mot brogrenens pelare. Samtidigt blir bropelaren 11A färdig för gjutning, och fler pålar borras ned vid landfästet Torsvik (13A).

Under torsdagen sänks MSS-en ned för att kunna skjutas fram. Domkrafterna styrs från skåpet via ett antal kablar. De kraftiga gängstålen, som formverket hängt i, kan därefter lyftas bort...

...och tvärbalkarna flyttas med traktor till vägbanans ände. MSS-en vilar nu på stöd nio (i bild) och stöd åtta.

Formverkets (och brädformens) två halvor har släppt från betongen. Man särar på halvorna, och lanseringen påbörjas.

Lanseringen görs långsamt, och samtidigt kan arbetarna stående på själva brädformen reparera och putsa brons utsida.

Nära Islinge hamnväg rivs formen inuti gång- och cykelbrons komplicerade tråg.

Många formskal måste lirkas ut...

...innan de kan lyftas bort.

En mindre komplicerad del av gång- och cykelbrons tråg byggs nu snabbt fram till den blivande brogrenen, stöd 10. I fonden har MSS-en också...

...nått fram till brogrenen. Vissa delar demonteras.

Under söndagen. Man anar ett möte.

Armering och form till bropelaren 11A...

...blir färdig under veckan. Klart för gjutning.

Under nuvarande spårbro vid Torsvik börjar man borra ned pålar till det blivande landfästet 13A för den nya spårbron.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *