Några soltimmar, men mest slaskväder vid bron

Vy från fredagen. Högst uppe till vänster i bild schaktar man och kapar kraftiga murverk, för att kunna dra kablar från nya spårbron mot Torsvik. Från bropelare 11A till nya brogrenen (stöd 10) har spår lagts och gjutningar gjorts. Under den blågröna plasten är slipers fastgjutna för någon timme sedan. Därefter syns en etapp, som är armerad och färdig att gjutas. Under blå presenningar finns gjutning, som gjorts under torsdagen. Till höger därom finns det parti, som gjutits veckan innan. Där finputsar man.
Lilla Lidingöbron28 februari 2023 kl 04.021

Veckan började med snö, slask och blåst. Temperatur runt noll. Vid mitten av veckan kallare natt, relativt vacker dag. Så vid veckans slut i samband med gjutning, åter kalla nätter och snö, regn och slask dagtid. Och broarbeten fortsätter oförtrutet.

Onsdag, enda solstunden under veckan. Man fäster (najar) samman armeringsjärn, som bockats för hand. De bildar olika "paket"...

...som monteras mellan sliprarna.

Etappen närmast brogrenen görs färdig för gjutning. Notera mallen av lamellträ till vänster i bild. Den används vid gjutningen för att dra av betong i rätt höjd.

Natten mellan onsdag och torsdag är kall. Etappen som ska gjutas har värmts upp under presenningar. Betongen trycks ut från Islinge hamnväg. Pumptrycket är 70 bar. Pumpen klarar sträckan ända till brogrenen, cirka 200 meter...

...och hög slang lyft av kranen. Snöslask och regn. Man lyfter bort presenningarna vartefter man gjuter.

Fredag. Nästa etapp gjuts. Här syns lamellträmallens funktion. Brobanan och räls lutar i kurvan. Det är viktigt att räls och infästningar i sliprar inte kladdas ned. Pallar att stiga på flyttas, i takt med att gjutningen avancerar.

Veckans gjutningar är klara. Längst bort i bild anas den blågröna plasten, som täcker den senaste gjutningen. Under blå presenningar gjutningen, som gjorts dagen innan. Närmast i bild finputsas gjutning från föregående vecka. Möjligen kan man ana, att detta varit en komplicerad del. Samtidigt som rälsen "landar" från huvudbrons sluttning, så går man in i en kurva där rälsparen sluttar åt sjösidan.

I början av veckan påbörjas schakt invid den nya spårbrons landfäste. Här ska kablar från nya spårbron knytas samman med befintliga kabelsystem för tågen. Man schaktar ned 190 cm.

Man skär av befintliga murväggar 175 cm ned horisontellt.

Därefter skärs väggarna i lämpliga bitar vertikalt för borttransport.

Det är rejäla bitar, som väger cirka 1 ton styck.

På huvudbron har man passerat brons högsta punkt vid läggning av urspårningsräls räknat från Torsvikshållet. Samtidigt har montageteamet monterat räcken hit räknat från nya brogrenen.

Från håll ter det sig så här.

Montering av särskilda stolpar för tågens luftledningar har påbörjats.

Luftledningar kommer också att monteras från varannan belysningsstolpe. Således en särskild stolpe i höjd med varannan belysningsstolpe. Här lyfts den tredje stolpen på plats...

...och bultas fast.

Slutligen sätts den sneda toppen på.

Även en underleverantör till trafikförvaltningen på SL börjar montera saker på plats. Här är ett balisskåp, det vill säga ett styrskåp för signaler.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *