Mycket betong blir det…

Nu fyller man den första kassunen med betong. Betongen pumpas från land med så kallade mastpumpar, som finns med räckvidd upp till 50 meter.
Lilla Lidingöbron6 november 2019 kl 06.211

Arbetet med fundament nr 1, närmast Ropsten, har hittills löpt snabbt och utan oväntade svårigheter. Under den gångna veckan fylldes kassunen delvis med betong och på lördagen hade man också tömt den på vatten och hann med att skära av pålarna strax ovan betongytan.

Innan betongen pumpas i kassunen har dykare gått ned och monterat stålkilar mellan betongdäcket (se tidigare reportage) och kassunen. Detta för att förhindra att kassunen skevar eller rör sig när betongen trycker mot väggarna.

250 kubikmeter betong fylls från land. Varje betongbil rymmer 6 kubik. Så trafiken av tunga fordon blir intensiv. Drygt 40 lastbilar bara för denna kassun.

Konsistensen på varje betonglast kvalitetsprovas. Man fyller ett mått med betong ...

... och lyfter bort måttet. Riktvärdet är att betongen ska flyta ut med cirka 60 cm i diameter.

Slangen i änden på mastpumpen sänks ned till kassunens botten.

Man fyller från botten för att materialet inte ska skikta sig. Slangen lyfts långsamt upp.

En tungdykare besiktigar kassunens utsida för att kontrollera att inte material läcker ut. Dykaren simmar ut trots sin utrustning. Man befinner sig nu nära land.

Kassunen kan på kort tid tömmas på vatten. Under lördagen har betongen brunnit (hårdnat) tillräckligt för att man ska kunna komma ned och skära av pålarna relativt nära betongen.

Och innan dagen är slut är de avskurna bitarna lastade på pråmens däck.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *