Mycket arbete men mest under ytan

Hela veckan har tungdykare arbetat.
Lilla Lidingöbron18 augusti 2019 kl 18.511

Nu fortsätter Lidingö Nyheters rapportering från bygget av Lilla Lidingöbron. Förra veckan präglades av undervattensarbeten vid det nya brobygget. På ytan ser ibland inte mycket ut att hända, men under vattenytan pågår ett tidsödande och viktigt monterings- och kontrollarbete. Detta arbete utförs av tungdykare.

I Wikipedia hittar man svenska marinens indelning av klasser för dykare:

  • Grodman: Lättorienterad dykare med slang. Exempel på dykare är inom räddningstjänsten, mindyk, röjdyk, besiktningsarbeten.
  • Tungdykare: Exempel är ubåtsräddning, bygg- och anläggningsrelaterade arbeten där verktyg krävs för att lösa uppgiften.
  • Djupdykare: Djupare dyk än 50 m. Exempel är inom offshore-industrin.
De två balkarna, som försetts med klamrar, har sänkts ned (se reportaget förra veckan). Ovanpå dessa har balkar och styrbalkar monterats i ett gallerverk. Styrbalkar är de på bild, som försetts med halvmåneformade stål. Dessa ska styra pålar, som senare slås ned snett för att stabilisera det bärande brofundamentet. Dykarnas digra arbete är, att foga samman konstruktionen med ett stort antal bultförband samt kontrollera delarnas exakta läge. Gallerverket ska också bära betongplattor, som senare sänks ned.
Arbetspråmen glider in i arbetsområdet varje morgon. Den drivs fram av bogserbåtar; i fören en båt som styr, i aktern bogseras pråmen framåt.
De höga pålarna till vänster i bild är pråmens "ankare".
Skepparen kommunicerar med en besättningsman på pråmen (i bildens mitt), och främre "ankaret" fälls.
En arbetsponton lyfts...
...och sänks ned på plats.
Det är dags för en tungdykare att få hjälp med utrustningen...
...och dagens undervattensarbete kan påbörjas.
Arbetet består av kontroll av järnbalkarnas läge, fastdragning av en stor mängd bultförband med rätt moment (jfr hjulbultar på bilar) med mera. På ytan syns endast då och då krusningar och luftbubblor.
Samtidigt görs varje dag kontroll av vattnets turbiditet (grumlighet, se båten i nedre högerkant).
När arbetsdagen går mot sitt slut, är det skönt med en paus. Innan sista arbetspasset.

I morgon fortsätter berättelsen om brobygget med fler bilder.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *