MSS-en lanseras igen

Vid veckans slut har MSS-en lanserats (skjutits fram) från brospann tre. Reparation av formbrädor till spann fyra pågår. Den stora kranen är framflyttad och kan när som helst lyfta över järn till armering. De röda tvärbalkarna ovanpå änden av brospann tre förbereds på bilden för att kunna hänga upp MSS-en.
Lilla Lidingöbron23 februari 2021 kl 04.532

Vecka sju arbetade man med att tydligt skjuta fram positionerna både från Ropsten och från Islinge hamnväg.

Under måndagens morgon är tvärbalkarna framflyttade till änden av brospann tre.

Man lyfter in domkrafter, som pressar upp balkarna när MSS-en ska höjas (se vidare bild 8 och 9).

Räls läggs för att man ska kunna vinscha fram den stora kranen (bild tagen under kranen). Det är nu 24 meter kvar till det slutliga läget.

Onsdag. Kranen har flyttats. Lansering av MSS-en pågår. Många arbetsmoment flyttas upp på de färdiga brospannen.

MSS-en lanseras med sina två halvor isärdragna. Reparation...

...av formbrädor påbörjas så snart lanseringen påbörjats.

I tvärbalkarna monteras ett antal kraftiga stålstavar, när MSS-en lanserats och de båda halvorna åter fogats samman.

I bilden vilar MSS-en på fundamenten fyra och fem. Stålstavarna förbinder MSS-en med tvärbalkarna i en knutpunkt. Domkrafter ska trycka upp tvärbalkarna och därmed MSS-en så, att formen i brospann fyra exakt passar till den färdiga gjutningen av spann tre. MSS-en ska alltså hänga på tvärbalkarna och stödja på fundament fem. När man sedan lanserar vidare sänks MSS-en igen så, att brädformen släpper från gjutning och halvorna kan säras.

Arbeten avancerar också från Lidingö. Mellan fundament tio (blivande brogrenen) och elva har pålar vid det provisoriska stödet för ett formverk renskurits horisontellt och förses med stålplattor. Detta för att bära balkar, som i sin tur ska bära formverket (jämför motsvarande mellan fundament elva och landfästet vid Islinge hamnväg.

Vid Islinge hamnväg kan man nu bygga form för själva landfästet (fundament tolv). Mot slutet av veckan gjuter man en kraftig monolit. Det går åt 140 kubikmeter betong.

Slangarna i bild är monterade inne i monoliten. När betong brinner (härdar) utvecklas värme. För att inte sprickor ska uppstå i betongmonoliten spolas kylvatten i slangarna. När betongen brunnit färdigt fylls slangarna med injekteringsbruk.

Lidingö stad har publicerat en ny årsfilm om byggnationen av Lilla Lidingöbron. Så nu kan du se brobygget i rörliga bilder. Här är länken.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *