MSS:en lanseras

Under fredagen börjar man lansera (skjuta fram) MSS-en. Den har lämnat fundament nummer två och vilar nu på tvärbalkarna vid bropelarna, fundamenten tre och fyra. Man lanserar vidare så, att "vingarna", som här slutar i höjd med fundament tre, kommer förbi tvärbalken där vägbanan, brospann två, tar slut. Man ser också arbetet med väggar vid landfästet Ropsten till höger i bild.
Lilla Lidingöbron24 november 2020 kl 06.225

MSS:en har nu lanserats (skjutits fram), så att arbete med brospann nummer tre kan påbörjas.
Och på Torsvikssidan avancerar också broarbetet påtagligt.

Lansering är påbörjad. MSS-en har sänkts ned så, att den vilar på tvärbalkarna vid bropelaren (fundament två). Därefter har fackverkshalvorna särats och MSS-en kan med hydraulkrafter skjutas fram tillsammans med hela broformen.

MSS-en har lämnat bropelaren. Man kan här ana något av den blivande brons formspråk. Tvärbalkarna vid fundamentet kommer att lossas och flyttas till bropelaren, fundament fem.

Från en av "vingarna" (det vill säga undersidan av blivande vägbana) under lanseringen. Brädformen är till stor del intakt, men skador ska repareras. "Hålet" i tråget kommer att rymma de två lagren på bropelaren, fundament fyra. De kraftiga röda tvärbalkarna ovanpå bron har flyttats till vägbanans slut. Brädformen måste passera den färdiggjutna brodelen innan MSS-ens båda halvor kan skjutas ihop.

Under lanseringen passar man på att snygga till den färdiggjutna underdelen av brospann två.

MSS-en vilar nu på tvärbalkarna fundamenten tre och fyra. En sträcka återstår innan man kan skjuta samman de två fackverkshalvorna, foga samman dem och därmed avsluta lanseringen.

I landfästet Ropsten  bygger man under veckan form för tre väggar mot det anslutande påldäck, som byggs av Stockholms stad genom Peab.

Väggarna gjuts under fredagen. Ytterligare väggar kommer att byggas i landfästet, innan man kan fylla på med ytterligare krossmaterial som motvikt.

Kvarvarande kassuner utefter brosträckan tätas av dykare, innan undervattensgjutning sker. Här kassunen fundament sju.

I fundament tio har undervattensgjutning skett. 28 pålar kapas. Man kommer här att fylla de 24 sneda pålarna med betong. Detta har inte med livslängd att göra, utan tyngden ska vara motvikt i den blivande brogrenen.

Vid landfästet Islinge Hamnväg (fundament tolv) armeras bergbotten.

Bergbotten är mycket ojämn, och man gjuter därför först en "hylla" som man sedan kan arbeta från.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *