MMS:en börjar röra på sig

Lilla Lidingöbron25 augusti 2020 kl 05.43

Under veckan har komplicerade arbeten gjorts för att frigöra brovalvet från all form. MSS-en kan snart skjutas vidare, ett arbete som tar flera dagar. Samtidigt har arbeten utförts vid fundamenten tre, fyra, fem och sex.

MSS-en ska sänkas 25 cm för att man ska kunna komma åt att lossa 200 bultförband som binder ihop dess båda halvor (se tidigare reportage https://www.lidingonyheter.se/bromallen-borjar-bli-klar/) . Hydrauliska domkrafter placeras parvis under MSS-ens båda halvor, dels vid landfästet (fundament 1), dels som här vid bropelaren (fundament 2). Stålplattor travas. 

Genom att något höja den ena domkraften kan en platta tas bort vid den andra. Därefter höjs den andra och så vidare, växelvis.

Arbetet måste utföras långsamt, det handlar om stora tyngder. Efter tre timmar har man ett lyckat resultat.

På frågan "Hur klarar man att avlägsna 200 bultförband om man har ett höjdutrymme på 25 cm?" är svaret: En korg upphängd på skenor under MSS-en ger ståhöjd.

MSS-en har sänkts 25 cm och bultförbanden är borta. Brovalvet vilar nu helt på de hydrauliska domkrafterna med sina kraftiga förstärkningar till vänster i bild (motsvarande finns vid bropelaren). MSS-ens båda halvor ska nu säras. Efter många kontroller kan man börja.

Domkrafter skjuter långsamt, men fullt synligt, MSS-ens båda halvor åt sidan. Det tar en timme.

Hela formen följer med MSS-en. Ett arbetslag kan nu gå in och fylla igen hål efter infästningar och, om det behövs, snygga till efter gjutningen. Man kan här arbeta från den gamla formen, som till största delen återanvänds vid nästa brovalv.

Under veckan har brolager monterats på bropelarna nummer tre och fyra. Det krävs stor exakthet vid infästningen innan de gjuts fast i pelaren. Till skillnad från första brovalvet kommer man här att kunna gjuta in lagret direkt i bron.

Armering för bropelaren nummer fem påbörjas.

Armering för fundamentet nummer sex påbörjas.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *