Midsommar vid bron

Till midsommarafton har man påbörjat intäckningen av brotrågets sidor för gjutning (de gula formskivorna). Men mycket återstår. Närmast Ropsten (till höger i bild) har mycket armering gjorts av brodelen som ligger över landfästet. Ungefär mitt i tråget (där de monterade formskivorna börjar) pågår arbete med anslutning av don för efterspänning med vajrar (se tidigare referat). Längst till vänster pågår också arbete med anslutning av don för efterspänning.
Lilla Lidingöbron23 juni 2020 kl 06.16

Arbetet med Lilla Lidingöbron fortsätter. Man har börjat täcka in delar av brotrågets sidor för gjutning, men det är fortfarande en hel del arbeten kvar innan gjutning kan ske. Pålning vid den blivande brogrenen kan snart avslutas. Utefter hela brosträckan pågår arbeten.

Formskivorna ligger uppradade på "vingarna" och lyfts efter hand ned i den del av tråget som är färdigarmerad.

Skivorna ska fästas i de utstickande järnen. Distanser är monterade på armeringen för att ge utrymme för täckning av betong. Till vänster i bild syns påbörjat arbete för att montera don för efterspänning.

Formskivorna skruvas fast. I bakgrunden arbete med armering i delen över landfästet vid Ropsten.

Över landfästet pågår omfattande armerings- och förstärkningsarbeten. De böjliga stålrören för vajrar fästs i väggdonen.

Man kan av armeringens form ana, att en smal passage från landfästet in i tråget kommer att finnas. Till höger i bakgrunden syns, att Peab har börjat schakta för Stockholms stads anslutning till Implenias brobygge. Schakten kommer att bli fem meter djup.

I tråget, ungefär "midskepps", byggs anslutning av don för vajrar. Vissa vajrar löper utefter hela nuvarande bygget av brotråget, vissa ska löpa vidare till nästa brodel.

Vid trågets avslutning monteras motsvarande don, som ska användas vid det fortsatta brobygget.

Kassunen vid fundament nummer tre har rivits, och bropelaren är klar. De fyra "betongpallarna" intill pelaren är provisoriska. De ska vara stöd för MSS-en när den skjuts vidare, och de rivs efteråt.

Den rivna kassunen fraktas till arbetsplatsen i Torsvik för att återanvändas.

Vid det stora fundamentet nummer tio (framtida brogrenen) pågår så kallad PDA-mätning (också kallad Case-mätning eller stötvågsmätning). Den utförs på en viss mängd pålar vid alla fundament för att verifiera bärförmågan i pålarna. En fritt fallande vikt (här slaghammaren) släpps från en bestämd höjd. Givare sitter fastmonterade på pålarna. När hammaren träffar pålen uppstår en stötvåg som går ned i pålens spets och vänder. I reflexen från stötvågen kan givaren ta upp signalen och verifiera en last. Notera också hur nära varandra (ca en meter) pålarna befinner sig. Med tanke på pålarnas längd, drygt 50 meter under vattnet, så riskerar bara en liten vinkelavvikelse medföra att pålarna stöter i varandra.

Inför midsommarhelgen återstår endast tre pålar att drivas ned vid fundament tio. I förgrunden har en kassun sänkts ned vid fundament 11A (där tågen ska gå). Kassunen är återanvänd från rivning av kassunen vid nr 11 (se tidigare reportage).

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *