Mer dykning och gjutning vid bron

Vid stöd 12A monterar dykare de fyra sidorna till kassunen. Den första sidan är färdigmonterad. Arbetet gick snabbt och sidan passade med millimeterprecision.
Lilla Lidingöbron29 september 2021 kl 04.58

Förutom förberedelser för gjutning av brodelen närmast Islinge hamnväg (se gårdagens reportage om trafikstörning natten 29 - 30 september), så arbetar man under vecka 38 vidare med dykning vid stöd 12A, montering av tvärbalkar vid blivande brogrenen (stöd 10), montering av kantbalkar på bron och förberedelser för gjutning av vägbanan, brospann åtta.

Dagens dykare är Emil, som får assistans av Gareth (till vänster) och Amir (i fonden).

Vinkelrätt mot första sidan sänks sida två ned. Emil gör sig klar för ett nytt dyk.

Med hjälp av (bland annat) en kofot ska kassunens sida baxas på plats.

Den tredje sidan är nu också på plats. För att få in den fjärde sidan...

. ...måste bryggan skäras av. De yttre pålarna som bryggan vilar på, skär dykarna av jäms med sjöbotten och tar upp på land.

Alla kassunsidorna är monterade. Sidorna är också tätade mot kassunens botten med gummiduk.

Nya tvärbalkar monteras invid bropelaren 10. De ska bära MSS-en vid nästa lansering. Notera hälsningen till fotografen.

Det kommer leveranser från Polen av mittbarriär till bron. Den ska skilja gång- och cykeltrafiken från spårtrafiken.

Monteringen av kantbalkar har nått den första "balkongen". Alla balkar är formgjutna efter ritning, beroende av sin placering på bron.

I avvaktan på leverans av fler balkar till balkongen på "sjösidan", så fortsätter man att gjuta fast kantbalkar på "brosidan".

Samtidigt fortsätter man att armera vägbanan, brospann åtta. Gjutning beräknas ske fredag den 1 oktober.

Arbetsflödet är inarbetat, och det går snabbt. Härifrån påminns man om närheten till broarbetet från andra hållet...

...och om gjutningen där, som är inbokad natten 29–30 september. Det blir mycket betong under veckan.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *