Mer demontering och förberedelse för kranflytt

Vy över brobyggets norra sida sedd från det som ska bli Lidingö Brostrand. Man ser att en stor del av formskalet till gång- och cykelbrons tråg har rivits. Samtidigt syns, att mycket återstår, innan hela formverket är demonterat.
Lilla Lidingöbron22 februari 2022 kl 05.144

Det återstår mycket rivning av form vid gång- och cykelbron. Samtidigt förbereds kranflytt på huvudbron, tätskikt under tältet är på plats och arbetet med "Vindarnas tempel" fortsätter.

Formskalet till trågets södra sida rivs också.

Alla smådelar demonteras, rensas och sorteras.

På huvudbron har man gjutit underlag för den stora kranens sliprar och räls. Avståndet mellan kranens hjul (i tvärled) är åtta meter. Det är samma som trågets översta del, vilket innebär att kranens last direkt förs ned i trågets väggar. Men här vid brogrenen svänger en del av tråget mot blivande spårbron (i bilden anas svängen). Avståndet mellan skenorna/kranhjulen ska fortfarande vara åtta meter. Utan att gå in på detaljer, så måste lasten omfördelas, bland annat med hjälp av de kraftiga stålbalkarna som syns i bilden.

Den norra skenan fortsätter i rät linje till gång- och cykelbron vid stöd tio.

Den södra skenan ska vila på ett balksystem, som fördelar trycket.

Placering av balkarna är noga uträknat.

Skenor lyfts på...

...och kommer sedan att svetsas fast på balkarna.

I tältet på huvudbron har man lagt ut det första lagret av epoxi och ovanpå detta ett tunt lager sand. Överskottet av sand blåses bort. Därefter dragprovar man epoxiskiktet på tre ställen för att kontrollera att det fäst.

Efter ett andra lager epoxi kan man lägga på en sex millimeter tjock bitumenmatta, som sedan fästs med kraftig värme.

I "Vindarnas tempel" pågår också golvläggning.

Det är ett relativt avancerat byggnadssnickeri för att få snygga detaljer till den runda ytterväggen. Man byter halva golvet i taget för stabilitetens skull. Notera också alla stöd...

...också för väggar och tak.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Undrar bara om man tänkt på att brandskydda denna fina gamla väntkur?
    Man kan ju t ex använda icke-brännbar färg, isolering, olika spärrar och sprinklers samt brandvarnare, larm och videoövervakning, etc.

    Inte för att vara pessimist; tänker vara på de idioter som gillar att förstöra saker, vilket vi måste förebygga.

  2. Ja Bosse! Du inte bara fotograferar sakligt och informativt utan dina bilder har även en poetisk ådra, vilket blir en fantastisk kombination och det extra så eftersom du följer upp med en makalöst fin skriven dokumentation av broarbetet. Ett stort tack för ditt helt fantastiska arbete..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *