Många slags arbeten på bron

Vy över brobygget under fredagen. Mellan alla broar skymtar arbeten/armering vid landfästet Torsvik (13A). Vidare börjar yttre formskalet för brotråget mellan landfästet och bropelaren 12A resas. På gc-bron är hela torget täckt av tätskikt (bitumenduk). Stenplattorna, som skiljer cyklande från gångtrafik, är lagda hela vägen från landfästet Ropsten till torgets början. Gångbanan har börjat gjutas med början en bit från landfästet Ropsten. Man har nått ungefär till andra balkongen sett från Ropsten, vilket skymtar i bilden. Handledaren i trä har monterats hela vägen från landfästet Ropsten till blivande brogrenen (vilket är svårt att se på bilden).
Lilla Lidingöbron13 september 2022 kl 04.454

En höstvecka med relativt bra arbetsväder. Stora synliga arbeten pågår vid landfästet i Torsvik samt mellan landfästet och bropelare 12A. Likaså händer mycket utefter hela gångstråket på bron. Därutöver också viktiga arbeten, som inte är så iögonenfallande.

Efter noggrann avstädning av broytan samt skyddsintäckning av granitplattor och dräneringsstråk, läggs armeringsnät ut.

Gångbanan gjuts. Man använder betong av hög kvalitet och 0 - 8 mm grus. Betongen fylls på försiktigt, vibreras och slätas till.

Därefter "skuras" betongen med maskin (närmast i bild), "stålas" med handstål i olika storlekar (nästa moment i bilden), och slutligen "borstas" betongytan vinkelrätt mot gånglinjen (den breda borsten i bild). Sittande på huk med ryggen mot kameran...

...syns hur fogen mot granitplattorna bearbetas med ett speciellt stålverktyg.

Gångbanans färdiga betongyta. Ytan behandlas med härdare. När betongen härdar blir den ljusare och kalk fälls ut. Kalken tvättas bort.

Vid veckans början bestryks hela torgytan med två lager epoxi. Därefter rullas bitumenduken ut och fästs med eld. 

Det är hett. Arbetslaget tar en paus med vatten i den skugga, som går att få.

De fyra kabelpaketen (stålvajrar) har eftersträckts. Skyddsrören fylls med injekteringscement.

Det gäller att få ut all luft.

Vid landfästet Torsvik lastas stora mängder armeringsstål av.

Man armerar nu tråg och stödmur...

...för anslutningen till det befintliga spårområdet.

Samtidigt pågår montering av yttre formskal till brotråget mellan landfästet Torsvik (13A) och bropelare 12A. Vissa delar av skalet lyfts ned med kran...

...medan vissa delar byggs på plats.

Vy över arbetsområdet under fredagen. Här syns det, som tidigare bilder beskriver, men också hur långt man hunnit med handledaren av trä. Den kurvformade platsgjutna kantbalken, som ansluter till gc-brons kantbalkar på torgets norrsida (nere till vänster i bild), kommer att motsvaras av en liknande konstruktion, som byggs på sydsidan.

Fredag. Hela växelsystemet är på plats. Kommande vecka ska montering av rälsen med inmätningar i höjd och sida göras. Därefter gjutning. I bildens övre del syns, var förra gjutningen avslutades. Gjutning av gångbanan är ännu inte gjord i den här delen.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

 1. Hej Bo och tack för ännu ett spännande reportage.
  Snart släpps gående och cyklister ut på bron.
  På Lidingösidan är det uppenbart hur man kommer ut på bron men hur lämnar man den på Ropstensidan? Var hamnar man? Har sökt på både Stockholms och Lidingös hemsidor utan resultat.
  MVH Henrik Bergh

 2. På Ropstensidan tar man sig i princip rakt fram mot rondellen på ”höger” sida om T-stationen. Inte exakt, det blir avsmalnat och lite kurvigt tror jag p g a värmeåtervinningsanläggningen och pågående rälsarbeten. Man slipper att korsa Lidingöbanan.

  1. Tack för svar Bo. Den vackra bron förtjänar vackra anslutningar i båda ändarna, Torget med vindarnas tempel blir fint. Stockholm har haft god tid att planera något motsvarande i sin ända.
   MVH Henrik Bergh

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *