Många aktiviteter vid bron

GC-delen av bron rensas nu vartefter. Fasta kranar och spår är borta. Tätskikt har lagts förbi den andra balkongen. På Lidingö syns stranden norr om bron (till vänster i bild), som innefattar Implenias arbetsområde och som sedermera kommer att ingå i projektet Lidingö brostrand. Implenias arbeten pågår också under alla broarna, och upplag skymtar längst till höger invid Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron31 maj 2022 kl 04.081

Parallellt arbetar man nu både med färdigställanden som rör gång- och cykeldelen och uppbyggnader som berör spårdelen av bron.

Längst nere till vänster i bild bygger man form för den mur, som ska möta den svängda delen av torget på gc-bron. Kantbalkar är monterade på nästan hela den norra sidan av bron. Man börjar nu montera kantbalkar på norra sidan (till höger i bild). Arbete med stöd för spårbrons brovalv pågår. Form för bropelare 12A är på plats. Armering och formsättning för landfästet i Torsvik pågår mellan broarna.

I början av veckan påbörjar man bygga stöd för spårbrons brovalv.

Vid veckans slut monteras ett glidlager på bropelaren 11A. Inmätning görs hela tiden av pågående arbeten.

Brovalvet sträcker sig från brogrenen till 11A och får en form, som motsvarar gc-brons form. Kantbalkar monteras nu...

...på huvudbrons sydsida.

Långa armeringsjärn träs in och najas fast.

Vid landfästet Islinge hamnväg formsätts en svängd mur...

...som man på bilden kan ana möter den svängda delen av torget.

Brons temperatur håller nu mer än fem plusgrader, och man kan bygga tätskikt utan tält. Betydligt mer hälsosamt med tanke på ångor med mera.

I början av veckan kommer det sista formelementet vid bropelare 12A på plats. Ovanpå pelaren ska efter gjutningen ett brolager monteras. I bakgrunden skymtar en "bur" vid landfästet i Torsvik.

"Buren" armeras mer och mer kraftigt.

På brotorget kläs formelement in med brädor...

...som monteras runt och i landfästet.

Samtidigt fortsätter armering av landfästet. Ritningarna är på svenska, arbetarna är från Polen. Men armeringsbeteckningarna är internationella och förstås därför av vana armerare.

"Buren" är ingen bur. Den kommer att bli en kraftigt armerad betongkloss med två brolager på ovansidan.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *