Luciafirande i betong

Tidigt på fredagen, Luciadagen, påbörjades betongfyllning av den noga armerade delen av fundamentet (kassun nr 1) närmast Ropsten. Betongen trycks som tidigare (se tidigare reportage) med mastpump från intilliggande lastpråm. Pumpen manövreras från ställningen vid kassunens ena ände (orangeklädd förare).
Lilla Lidingöbron17 december 2019 kl 06.47

Under ett par veckors tid har stora arbeten gjorts vid fundament nr 1, närmast Ropsten. Det blir den nya brons landfäste och är ett av de mest komplicerade brofundamenten. På måndag och onsdag sker ytterligare betongarbeten vid nr 11 och 2. Dessutom har man avslutat pålning vid fundament nr 3 och startat pålning vid fundament nr 4.

I föregående reportage visades armeringsarbeten i nedre delen av den volym som ska betongfyllas. Under luciaveckan armerar man den övre delen.

Lidingö Nyheters fotograf får råd om vilka armeringsjärn man inte ska stödja på, när man går. Nämligen de med "öppna" ändar, inte najade (fästa).

Rådet är värt att följa om man inte vill råka ut för en olycka. Det är en veritabel balansövning att ta sig fram, oavsett om man bär på armeringsjärn eller kamerautrustning. Det sista lagret av armeringsjärn läggs, och det är inte alla arbetsställningar som är bekväma (t ex inne i hörnet)...

...eller under armeringen. Betongen ska fyllas 5-7 cm ovanför det översta lagret.

Det går att ta sig upp. Men det gäller att skydda utstickande del av huvudet, näsan, för att inte skada sig på armeringsjärnen.

På luciadagen görs betongfyllningen. Det går åt 300 kubikmeter betong den här gången. Det innebär 50 betongbilar. Man fyller systematiskt nedifrån och upp.

Betongen har en fastare konsistens än den man fyllt kassunen med tidigare (under armeringen, se tidigare reportage). Vartefter man fyller går ett par man efter med vibratorer...

...som får betongen att flyta ut i alla skrymslen (slangarna med vibrerande ståländar). Det stänker, och man måste skydda ögon. Och kameralinser.

Vid fredagkvällningen kan arbetet slutföras. Betongytan slätas till.

Ytan täcks sedan med plast för att förhindra alltför snabb avdunstning eller påverkan av kraftiga skyfall. Det här fundamentet är ett landfäste, som ska tåla krafter från olika håll. Den armering som sticker upp ur betongytan ska ingå i en mer komplicerad konstruktion, som vi hoppas kunna återkomma till senare. Landfästet är Implenias (entreprenören) sista åtagande nära Ropsten. Återstående del härifrån och in till Ropsten svarar Stockholms stad för.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *