Första novemberveckan vid bron

Torsdagen. Vy strax efter klockan 16, lugnt väder, och den karakteristiska toppbelysningen på bron lyser upp. Gång- och cykelstråket får också ljus från nedåtriktade armaturer fästa på stolparna. Två toppbelysningar (nära "torget") är ännu inte inkopplade, dessutom ska LED-ljus i handledarna monteras.
Lilla Lidingöbron8 november 2022 kl 03.585

En relativt vädermässigt lugn arbetsvecka. Mest mulet, några dagar sol, knappt något regn och temperatur ungefär tio plusgrader. Solen går ned före klockan 16, och dessutom bidrar molnigheten till, att mörkret kommer hastigt. Arbeten vid den nya spårbron avancerar snabbt.


Under veckan gjuts en vägg nära nuvarande landfästet Torsvik, och ytterligare väggdelar formsätts. Likaså gjuts brobanan mellan landfästet Torsvik och bropelare 12A. Det pågår montering av balkar och underlag för stöd till trågets form för den "felande" delen av nya spårbron. Kantbalkar monteras på nya spårbron med början vid brogrenen, stöd 10. Fredagens vy visar arbetsläget en halvtimme innan solnedgången.

Under tisdagen gjuts en vägg, som ansluter till nuvarande landfästet för Lidingötåget vid Torsvik.

Det är trångt om utrymme. Pumparmen hängs upp, och man använder en lång gummislang för att nå in med gjutningen. Manskapet klättrar upp på formskalet med kropparna mellan stålbrons balkar för att kunna rikta betongen och kunna vibrera.

Samtidigt skjuts stålvajrar in för efterspänning i brodelen intill.

Det är i de fyra nedre kabelrören, som efterspänningen för endast den här brodelen görs. Ytterligare väggdelar till det nya landfästets tråg formsätts. Brobanan är snart klar att gjutas.


I brobanans ytterkanter fäster man en röd...


..värmekabel. Man får räkna med kallt väder, när kantbalkar så småningom ska monteras på brobanan. Vid fastgjutningen av kantbalkarna måste temperaturen vara minst fem plusgrader, och då används värmekablarna.


Under torsdagen gjuts brobanan. Gjutningen tar cirka nio timmar, och man gör avbrott på platsen för att servera drycker, wraps med mera.

Gjutningen fortsätter. Vibrobalken, som används för att släta till, täcker hela brobanan.

Det gamla brofundamentet, som finns under den "felande" spårbrodelen, används för temporärt stöd.

Här monterar man nu kraftiga balkar...

...som sträcker sig fram till bropelare 11A.

Och på ett underlag av plank börjar man också montera det, som ska bli stöd till trågets formskal och form. Man anar, hur det kommer att se ut, om man ser tvärs över vattnet. Där är det färdiggjutna brodäcket nu intäckt med plast och isolermattor.

Vid nya brogrenen (stöd 10) monteras kantbalkar.

Måtten är precisa. Man tar hjälp med slägga mot lyftstålen för att få in den tunga passbiten.

Och vid landfästet Torsvik fortsätter man att bygga form till trågets höga väggar.

Från land strax efter solnedgången samma dag som bild 1. Här syns toppbelysningen och de nedåtriktade armaturerna, som är fästa på belysningsstolparna. Stolpen längst till vänster står nära "torget", och här är belysningen ännu inte tänd.

Kommentarer

 1. Hej!
  När kommer tågtrafiken läggas över på nya bron?
  Blir det stopp i tågtrafiken före detta, och hur länge beräknas det pågå?

  1. Såvitt jag hittills hört före sommaruppehållet. Och också vad hittills jag vet ca tre veckors uppehåll, då tåget ersätts med bussar.
   Det blir väl tydligare besked framöver. Det är inte bara Implenia som styr planeringen för tågen.

  1. Templet ska stå på det s k ”torget”. Om du tittar på bild nr 2 i reportaget. Nedanför cykelstråket finns en relativt stor idag asfalterad yta, delvis inhägnad som byggarbetsplats. Där kommer byggnaden att stå och gående kunna röra sig fritt.

 2. Jag hoppas att man sparar ett stödfundament från den gamla bron, förslagsvis det som står närmast Lidingö, dom är så fina med sina granitbeklädnader. Det borde finnas något kvar som minner om den rivna bron.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *