Lilla Lidingöbron: 140 pålar levererade

Under veckans första dygn ägnades mesta tiden åt, att få en "upper steel template" (det vill säga en mall av stål) på plats. Mallen ska användas som arbetsplattform när de sneda pålarna slås ned. Den återanvänds därefter vid pålning för varje fundament.
Lilla Lidingöbron26 augusti 2019 kl 07.03

Under den gångna veckan har man koncentrerat arbetsinsatserna på, att förbereda för nedslagning av sneda pålar, att ta emot 140 pålar från Turkiet och att färdigställa väggarna till den första kassunen.

Under måndagens förmiddag sänktes den andra 50-tons betongplattan ned till cirka 5 meters djup (se föregående reportage). En dykare gör sig redo...
...att gå ned för kontroller och justeringar.
Han får med sig verktyg, som han begär via sin telefonförbindelse.
En del av arbetet görs i skarven mellan de två betongplattorna. En gummiduk läggs på plats som fogtätning. Betong kommer i ett senare skede fyllas på.
Att passa in och fästa stålmallen är ett grannlaga arbete. Om pålarna rubbas, kan de förlora sin bärförmåga. Och mallen får inte justeras, då den ska vara exakt lika vid varje fundament.
Vissa anpassningar på pålarna görs bland annat av dykare till sent på måndagskvällen.
Under tisdagen kan slutligen stålmallen fästas stadigt vid pålarna.
Och pråmen kan föras till Torsvikskajen…
...för att sen eftermiddag kunna ta emot lastfartyget Fehn Lyra. Lasten består av 140 pålar från Turkiet.
Arbetet med att föra över lasten sker långt in på dygnet. Man klarar cirka fem pålar per timme, därutöver behövs ställtider.
Torsdag kväll. Översta lagret av pålar påbörjas.
Tidigt fredag morgon är arbetet avslutat, och Fehn Lyra kan avsegla. Notera vattenlinjen. Fartyget har lättat betydligt, om man jämför med hur vattenlinjen gick när hon anlände (se tidigare bild).
Under veckan har man också arbetat med...
...att färdigställa alla fyra sidorna på den första kassunen. I förgrunden syns samma sorts betongplattor, som sänktes ned under måndagen.
Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *