Lilla brobygget är påbörjat vid Ropsten

Arbetspråmen förankrades nära Ropsten igår eftermiddag, fredag 2 augusti. Ombord finns fyra pålar färdiga att permanent drivas ned till fast botten. Till höger i bakgrunden syns en pråm (röd/orange), som används som upplag, med för närvarande ytterligare 46 pålar ombord.
Lilla Lidingöbron3 augusti 2019 kl 16.193

Under hösten 2018 beslutade en enig kommunstyrelse i Lidingö stad att tilldela Implenia Sverige AB byggandet av Lilla Lidingöbron för 539 miljoner kronor. Entreprenaden är en totalentreprenad. Bolaget arbetar med infrastrukturprojekt, med betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum. Implenia Sverige är en del av det schweiziska Implenia Group. Förutom lägst anbudssumma (klart understigande stadens budgeterade 700 miljoner kronor) gavs utformningen av bron högst poäng i utvärderingen av anbud. Gestaltningen är gjord av det brittiska företaget Knight Architects, som specialiserat sig på projektering av broar.

Bron blir 730 meter lång, bredden cirka 16 meter varav 7,4 meter reserverad för gång-, cykel och mopedtrafik och 8 meter för spårvägstrafik. Brobygget startar på Stockholmssidan (vid Ropsten) och fortsätter därefter mot Lidingö. Den nya bron planeras att öppna för trafik i december 2022. Därefter rivs den gamla stålbron.

Efter stadens beslut etablerades ett platskontor i Torsvikshamnen. Där tillverkas också delar till brobygget. Lidingö Nyheters fotograf Bo Vading har fått tillstånd att följa brobygget också på arbetsplatsen. I går, fredag den 2 augusti, var det förberett för de första permanenta pålarna, som ska bära brofundamentet, att drivas ned i början av nästa vecka. Bildreportaget visar den senaste veckans arbeten.

Säkerheten på arbetsplatsen är strikt.

För att få vistas inom arbetsområdet (till exempel som fotograf) måste man först gå en längre säkerhetsintroduktion ledd av Julia Filling, säkerhetsansvarig.

Arbetspråmen drivs fram med hjälp av två bogserbåtar. Underentreprenörer är här det danska företaget Aarsleff (pråm) och det  svenska Marine Group (bogserbåtar). Företagen har ett flerårigt samarbete vid stora infrastrukturprojekt. Kranen ombord på pråmen väger 300 ton (varav motvikterna 200 ton). När kranen togs ombord, sjönk pråmen endast cirka två centimeter, vilket säger något om lastkapaciteten. Pråmen drivs fram med cirka 1 knop. När man närmar sig arbetsområdet halveras farten. Arbetsområdet är utmärkt med gula varningsbojar med kryss.

För en vecka sedan utfördes förberedelsearbeten på plats för pålning. När pråmen var på väg in (och också innanför) arbetsområdet, passade ett antal båtar i hög hastighet för att ta sig förbi nära arbetsfartygen. Bilden visar ett av tillfällena. Kraftiga vågsvall påverkar också arbetet, även om man kör förbi utanför arbetsområdet. Här syns att den snabba båten passerar innanför de gula kryssen. Sjövett?

Två provisoriska pålar ( så kallade "dead men") vibrerades ned till fast botten...

...och en plattform fästes ovanpå pålarna. Genom de två mellersta hålen ska två permanenta pålar senare slås ned. Den provisoriska konstruktionen tas därefter bort och flyttas till platsen för ytterligare två pålar. Samtidigt utfördes prov på vattnets turbiditet (grumlighet). Man tog under veckan en serie med minst tio prov att ha som referensserie vid provtagningar under det fortsatta byggnadsarbetet

I Torsvikshamnen fortsatte under veckan arbeten med formsättning och armering för betongplattor till kassuner, som senare ska sänkas ned.

Hålen i plattorna är anpassade till läget för pålar.

Man gör ständigt kontrollmätningar. På infrastrukturprojekt som broar är toleranserna mycket små. Avvikelser mäts med millimeterprecision.

Kassunväggar monteras. I bakgrunden färdiga betongplattor.

Konstruktionsdetaljer..

...tillverkas på plats.

Det är kraftiga saker..

...som gäller. Och ändå stor noggrannhet.

Torsdagen den 1 augusti anlände lastfartyget Monika med 50 pålar ombord. Pålarna tillverkas i Turkiet (Implenias totalentreprenad). Totalt kommer 190 pålar att levereras, de längsta är 62 meter.

Den första pålen lyfts ombord på upplagspråmen.

Den sista pålen för dagen.

Arbetslaget åker hem för nattvila. Under fredagen lyftes sedan resten av pålarna över, därav fyra stycken till arbetspråmen för pålning i nästa vecka.

Text och bild: Bo Vading

Kommentarer

  1. Roligt att se dessa bilder och ser fram emot fler bilder under åren när nya bron växer fram!

  2. Det är klart att man blir imponerad över hur proffsigt det synliga bygget verkar vara. Uppenbarligen har Lidingö Kommun gjort ett riktigt klipp som får nya bron och rivningen av den gamla för 539 miljoner.

    Jag måste dock kasta in en brasklapp då jag ser hur facit blivit i andra stora byggprojekt. Tänk om de två som lagt sej runt taket på 700 miljoner på 699 respektive 711 miljoner har blivit grundlurade !

    Jag har pratat med kunniga personer som påstår att Implenia är experter på att komma med oförutsedda tillägg så att totala kostnaderna blir kanske 900 miljoner. Då är det frågan om kommunen kan klara sig undan och låta Implenia ta smällen. En annan sak är att staten skulle ta halva kostnaden om bara Lidingö gjorde en jättestor utbyggnad av bostäder.

  3. Jag har fått följande påpekande från Lena Hyttsten, Stadsledningskontoret (Lidingö stad): ”En detalj i texten: det står att Implenias bud (539 mnkr) klart understeg stadens budgeterade 700 mnkr. Jag vet att staden på något ställe tidigare uttryckt det på det viset, vilket inte stämmer helt. Budgeten för hela broprojektet är drygt 700 miljoner kronor. Det inkluderar förutom Implenias entreprenad även alla projektomkostnader (projektorganisation, etc) – dubbelspår (delvis finansierat av Region Stockholm) och rivningen av Gamla Lidingöbron ingår också.” Anders B (m fl), Jag ber om ursäkt om min text blivit lite vilseledande i den delen!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *