Kylig vecka vid bron

Torsdag strax efter klockan 15. Solen går ned tidigt, och knappt någon snö, som lyser upp. Arbetet med att armera hela brobanan mellan bropelarna 12A och 11A pågår. Mellan stöd 11A och brogrenen är alla kantbalkar på spårbrons norrsida fastgjutna. Under veckan har kantbalkar på halva sydsidan monterats, och de gjuts sedan fast under fredagen. På Vindarnas tempel har man rest spiran, men den är inte ännu injusterad. Och terrassens bärande delar runt templet börjar ta form.
Lilla Lidingöbron13 december 2022 kl 04.34

Veckan var kall och mestadels mörk. Ingen snö, som lyste upp. Broarbetet fortsatte planenligt med armering av spårbrons däck mellan bropelarna 12A och 11A. Kantbalkar gjuts fast på spårbrons sydsida. I gång- och cykelstråket fortsätter arbeten vid Vindarnas tempel och belysning i gångbanans handledare. 

Måndag morgon. De röda fackverksbalkarna under spårbrons spann mellan landfästet Torsvik och bropelare 12A är borta.

Man börjar direkt att förbereda för armering av brobanan mellan stöden 12A och 11A. Brädorna som bildar undersida till däckets form oljas in. Samtidigt i tråget...

...river man bort skyddsplast och isolermattor, som använts vid förra veckans gjutning.

Stöd och skivor till däcket över tråget monteras. Armering påbörjas vartefter...

...och har under onsdag förmiddag kommit så här långt.

Och under onsdag kväll så här långt. Det går snabbt, men det återstår fortfarande mycket.

I början av veckan flyttas motvikterna till kantbalkar över från spårbrons norrsida till sydsidan.

En bister kyla gör, att man behöver värma rörliga detaljer innan man kan lyfta kantbalkarna.

Under onsdag kväll lyfts kantbalkar...

... till brons sydsida.

Torsdag. Kantbalkarna mäts in i rätt läge och fixeras med särskilda stål. Därefter täcks allt med presenningar och hetluft (80 grader) blåses in från båda ändar och från mitten.

Kantbalkarna gjuts fast under fredag förmiddag med förvärmd betong (27 grader). De täcks in med presenningar och därefter samma procedur med hetluft.

Under veckan bygger man vidare på terrassen, som ska omsluta Vindarnas tempel. Den vackra spiran har renoverats och kommit på plats. Den ska justeras i läge, stjärnan ska vändas så att den blickar mot gc-bron. Dessutom är den inte helt i lod ännu (bilden är tagen så att det inte syns).

Belysningen i gångbanans handledare monteras vartefter.

Det är stopp i vissa rördragningar, så än så länge kommer belysningen på plats, där det är lättast att dra kablar.

Vy från torsdag, direkt efter solnedgången. Armering pågår på spårbron mellan stöden 12A och 11A. Kantbalkarna på spårbrons sydsida fixeras i rätt läge. Kring Vindarnas tempel syns, hur den blivande terrassens bärande delar tagit form. Och det syns också vilka delar av gångbanans handledare som nu fått belysning installerad.

Vy från Torsviksberget fredag strax efter klockan 17. Armering pågår på spårbron. Kantbalkarna på spårbrons sydsida är fastgjutna och intäckta med blå presenningar. Man ser tydligt hur handledarbelysningen lyser upp gångstråket på bron.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *