Krävande gjutning i tråget

Under torsdagen gjuts spårbrons tråg mellan blivande brogrenen och stöd 11A. Det är den mest krävande gjutningen under hela brobygget. En stor betongpump är placerad på blivande torget nära landfästet Islinge hamnväg. Pumpen trycker betong till en mindre pump (den röda "spindeln"), som är placerad på en pråm och som därefter når över ungefär halva tråget. En relativt stor pump, men mindre än den vid Islinge hamnväg, finns vid brogrenen (stöd 10). Därifrån pumpas betong genom en lång slang, som lyfts ut med hjälp av kranen. Här kan man inte ha en större pump på grund av den maximala belastning, som bron tål. Betongbilar körs således till två ställen, och det är det här arrangemanget som måste fungera utan komplikationer. Dessutom är tråget mycket tätarmerat, vilket kräver noggrannhet av arbetarna (men även gc-bron är tätarmerad). Det går åt 225 kubikmeter betong (38 billaster).
Lilla Lidingöbron9 augusti 2022 kl 05.36

Under veckan gjöts spårbrons tråg. Det är en krävande gjutning, som måste ske utan komplikationer. Vidare görs viktiga arbeten kring "torget", och spårläggningen fortsätter. Montering av räcket utefter gångbanan och montering av gatubelysningen gör, att man nu kan ana den slutliga miljön i gc-stråket. Vädermässigt var det en i hög grad omväxlande vecka. Delvis soligt väder men på fredagen kraftiga skyfall.

Dagarna före gjutningen najas de sista armeringsjärnen fast. Tråget städas rent med tryckluft och dammsugare.

Nära landfästet Islinge hamnväg pumpas betong ut till den röda "hjälppumpen" på pråmen och vidare till tråget. I fonden betongpumpen på brogrenen.

Från brogrenen pumpas betongen genom en lång slang, som är upphängd och manövrerad med hjälp av kranen.

Den tunga, betongfyllda slangen dras med hjälp av två arbetare. Kranskötaren längst till höger i bild.

Trågets väggar vibreras med hjälp av långa vibrostavar. Notera skymten av en arbetare i trågets botten. Hans uppgift är att fördela betong, som trycks ut under väggskalet, till ett jämnt golv. Mannen som står mitt över "glipan" i armeringen skickar ned/tar upp hinkar med betong, beroende på vad arbetaren i trågets botten behöver.

Det är ett krävande arbete, som löpt utan problem. Man gör ett uppehåll för dryck och pizza, innan betongbilarna återkommer.

Under tisdagen gjuts övergångskonstruktionen fast mellan landfästet Islinge hamnväg och torget.

Under fredagen kompletteras den speciella kantbalken på gc-brons sydsida med en passbit fram till övergångs-konstruktionen.

Samtidigt monteras en sista passbit fram till övergångskonstruktionen också på gc-brons norrsida. Resterande kurvform ingår i landfästet och kommer att platsgjutas.

Arbetet med tågräls fortsätter i oförminskad takt. I början av veckan skarvas rälsen med termitsvets (se reportaget https://www.lidingonyheter.se/tant-var-det-har-3/).

Och under fredagen gjuts sliprarna fast. Några timmar på morgonen är vädret vackert. Betongen vattnas i solskenet, innan den täcks med plast.

Men mitt på dagen kommer ett kraftigt skyfall, strax innan gjutningen ska avslutas. Notera hur några personer kan få tillfälligt skydd av pumpbilen.

Nu gäller det att snabbt få på skyddsplasten.

Arbetet med räcken avslutas. En sista bult dras åt.

Nu monteras också toppbelysningen och de nedåtriktade gatuarmaturerna på belysningsstolparna.

Gc-delen blir mer och mer "inredd"! Stolpbelysningen till vänster, handledarna, som ska få inbyggd belysning till höger. Räcket kommer att avslutas med ett rör i rostfritt stål. Till höger pallarna med stenskivor i granit, som ska läggas som en markering mellan gångbanan och cykelstråket.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *