Kranflytt vid bron

Fredag morgon var själva flytten av kranen till sin räls på brospannet avslutad. Kompletteringar av detaljer pågick hela dagen. Här kan man se, hur en av motvikterna lyfts på plats (långt till vänster i bild).
Lilla Lidingöbron21 september 2020 kl 04.46

Det mest spektakulära arbetet förra veckan var att man flyttade den stora kranen vid landfästet Ropsten. Den gjordes från lastpråmen till själva vägbanan på det färdiga brospannet. Samtidigt pågick arbeten bland annat vid fundamenten fem och sex samt vid brofästet Torsvik.

Veckan inleds med montering av räls på brospannet.

En ny underdel till kranen monteras och vikter lyfts på plats på underredet. 

Vid veckans mitt monteras kranen isär. Här lyfts toppdelen med förarhytt ned.

Under torsdagen monteras delarna samman på brospannet. Det råder mycket hårda vindar, speciellt i vindbyarna. Man besluta avvakta lyft med den 75 meter långa kranarmen. Den flyttas lite åt sidan för att ge plats åt betongbilar som via mastpump gör gjutning vid fundament sex.

Tidigt fredag morgon är vädret lugnt och kranarmen lyfts på plats. Montering pågår av några män i krantoppen.

Förutom att en 75 meter lång arm är ett stort vindfång, så måste montörerna göra arbeten långt ute på kranarmen. Trots säkerhetslinor, så förstår man att hård vind inte är en lämplig arbetsmiljö.

Vid landfästet Ropsten pågår demontering för att kunna lyfta bort tvärbalkar m m, som MSS-en tidigare vilat på.

MSS-en har också höjts cirka 20 cm och hänger nu på de tvärbalkar, som är placerade på brospannet (till höger i bild). Det innebär, att balkarna vid bropelaren nummer 2 (till vänster i bild) nu är fria och "står parkerade". De ska senare lyftas upp som tvärbalkar vid pelare nummer fem.

Vid fundament fem har kassunens sammanhållande stålkonstruktion monterats bort. Pelaren har frilagts och stöden för montering av lager finjusteras.

Vid fundament sex gjuts de provisoriska pallarna för MSS-ens tvärbalkar (jämför tidigare fundament).

Arbeten vid landfästet Torsvik. Här ska man tömma delar närmast bergsidan på vatten för att kunna armera. Utmaningen här är att få formen tät mot bergunderlaget.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *