Klart för sprängning!

Skyltar med informationstext om sprängningen finns uppsatta.
Lilla Lidingöbron2 mars 2020 kl 06.22

Under en tid har jord, sten betong- och järnskrot schaktats bort på den plats, där det nya landfästet för den nya Lilla Lidingöbron ska byggas. Man borrar nu för att eventuellt börja spränga under den här veckan (vecka 10) och framöver. När sprängning utförs stängs all berörd trafik av under korta perioder.

Skyltar vid avfarten från Lidingöbron till Norra Kungsvägen, påfarten från Norra Kungsvägen samt gång- och cykelstråket nära brofästet vid Islinge hamnväg har skyltats med upplysningen, att sprängning kan ske till och med april måndag - fredag 10.00 - 10.10 samt måndag - torsdag 14.00 - 14.10.

Under en tid har man schaktat och rensat ned till berg för att kunna borra.
En drygt 50 meter lång sträcka är avröjd, och borrning för sprängning har påbörjats. Sprängningen ska ske ända ned till cirka 70 cm ovanför det normala vattenståndet. Där skapas en hylla för konstruktionen av brons landfäste. Notera att för några dagar sedan var vattenytan cirka 110 cm ovanför normalvärdet. Det har ingen betydelse för själva sprängningen. Men skulle vara olyckligt vid gjutarbeten.
Man borrar så kallad "tätsöm" med 50 cm avstånd mellan borrhålen lodrätt ner för försiktig sprängning. Dessutom borras sneda hål.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *