Broarbete i strålkastarnas sken

Broarbete i strålkastarnas sken
Under den första decemberveckan har man förberett för att kunna armera i brospann tre. Formen är färdig och den stora kranen har flyttats. I bilden syns också hur en betongbil kört upp på den snart färdiga rampen från lastpråmen till brospann ett för gjutning.
Lilla Lidingöbron8 december 2020 kl 05.34

Sista novemberveckan vid bron

Sista novemberveckan vid bron
Vid landfästet Ropsten rivs formen till tre väggar (till höger i bild). Man påbörjar också stålkonstruktioner inne i landfästet. Från lastpråmen byggs en ny vägramp upp till brospannet. Här ska man kunna köra betongbilar upp på bron vartefter brospannen byggs vidare. Den första vinterfrosten har lagt sig men smälter snart bort. Varning för halka.
Lilla Lidingöbron30 november 2020 kl 06.154

MSS:en lanseras

MSS:en lanseras
Under fredagen börjar man lansera (skjuta fram) MSS-en. Den har lämnat fundament nummer två och vilar nu på tvärbalkarna vid bropelarna, fundamenten tre och fyra. Man lanserar vidare så, att "vingarna", som här slutar i höjd med fundament tre, kommer förbi tvärbalken där vägbanan, brospann två, tar slut. Man ser också arbetet med väggar vid landfästet Ropsten till höger i bild.
Lilla Lidingöbron24 november 2020 kl 06.225

Betong pumpas både från Ropsten och Torsvik

Betong pumpas både från Ropsten och Torsvik
Under tisdagen gjuts vägbanan, brospann två. Betongen pumpas från lastpråmen (till höger i bild) till två mastpumpar på MSS-en. Som vid tidigare gjutningar gjuter man växelvis för att inte snedbelasta brospannet. Man börjar över pelaren, fundament tre.
Lilla Lidingöbron17 november 2020 kl 06.061

Dags att gjuta vägbanan

Dags att gjuta vägbanan
Vid första novemberveckans slut är armering av vägbanan i stort sett klar. Nu återstår rengöring och därefter gjutning. I bildens högerkant syns arbetet med att bygga form för att gjuta väggar i landfästet. Här kommer man sedan att fylla med mer krossmaterial.
Lilla Lidingöbron10 november 2020 kl 05.401

Regntunga skyar och broarbetet fortsätter

Regntunga skyar och broarbetet fortsätter
Tunga moln gör att det mörknar snabbt på eftermiddagarna. Vid veckans slut pågår formsättning av vägbanan över tråget i brospann två. Samtidigt armeras vägbanan i den del där formen är färdig.
Lilla Lidingöbron2 november 2020 kl 06.40

Tråggjutning i regn

Tråggjutning i regn
Under torsdagen, i dis och regn, gjöts tråget i brospann nummer två. Betongbilarna tömmer sin last i två mastpumpar, som placerats på lastpråmen i Ropsten. Pumparna trycker betongen...
Lilla Lidingöbron27 oktober 2020 kl 07.041

Fler gjutningar förbereds

Fler gjutningar förbereds
Under fredagen kom de sista formelementen till brotråget på plats. Bilden visar hur det näst sista lyfts in. Det placeras i hörnet intill det färdiga brospannet.
Lilla Lidingöbron20 oktober 2020 kl 06.423

130 kubikmeter kross och 106 kubikmeter betong

130 kubikmeter kross och 106 kubikmeter betong
Vid brobygget nära Ropsten fyller man kross i landfästet samt armerar och formsätter i tråget, brospann två.
Lilla Lidingöbron13 oktober 2020 kl 07.082

95 ton armering per tråg

95 ton armering per tråg
Första dagarna i oktober har man hunnit långt med armering av tråget, etapp två. Arbetet löper så snabbt, att formsättning omgående kan påbörjas i vissa delar.
Lilla Lidingöbron6 oktober 2020 kl 05.293