Inuti en gjutform

Stöd för själva formsättningen börjar växa fram.
Lilla Lidingöbron4 mars 2020 kl 05.55

Inne i MSS-en har det hänt mer än man kan se från järnvägsbron. Men Lidingö Nyheter har varit på plats för att dokumentera.

Ritning med tillstånd av Implenia.

En principsektion (tvärsnitt) genom MSS-en och form till den nya brons "tråg" (det gråfärgade partiet). Ritningen ger en uppfattning om hur komplex uppbyggnaden av gjutformen är. Fackverkskonstruktionerna på ömse sidor om tråget är det som utifrån syns av MSS-en. Ritningen visar också funktionen av balkarna, som numera skjuter ut som vingar utanför fackverken. Själva den blivande vägbanan syns som ett "lock" över tråget och skjuter ut över sidorna.

De första delarna av "innanmätet" ...

. ...kommer på plats.

Balkarna har fogats samman två och två.

Innan balkarna sänks ned helt, måste alla hål för bultförband träffa rätt.

En stor mängd material och delar till formsättningen lastas av. Än så länge bara till formens botten.

Delar till formbotten monteras samman till "paket" som kan lyftas ned...

...och därefter fogas samman inuti MSS-en.

Under lördagen pågår ett intensivt arbete.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *