Hårt väder påverkar brobygget

Under tisdagen gjuts vägbanan, brospann tre. Man ser att isbildning påbörjats också runt bron, vilket kan påverka arbeten, som senare ska utföras från vattnet.
Lilla Lidingöbron9 februari 2021 kl 05.595

Brobygget fortsätter, trots bistert väder. Man har nu gjutit vägbanan i brospann tre. Arbeten närmare Lidingö, (landfästet, brogrenen med mera) fortsätter. Isbildning samt hårt väder på land och till sjöss påverkar nu arbetsmetoderna. 

Helgen innan gjutning har värme varit på (se förra reportaget). Under måndagen lyfts täckande presenningar bort, is och smuts avlägsnas med hetvatten och tryckluft, avklippt najtråd avlägsnas med magnet.

Tisdag morgon påbörjas gjutning. Värme har kontrollerats i skift under natten. I intilliggande brospann två finns ingjutna värmetrådar, som aktiveras 72 timmar innan gjutningen. Motgjutna delar, det vill säga hela formens undersida och färdiga betongytor i vägbanan brospann två, ska hålla minst fem plusgrader.

Man gjuter med varm betong, 20 - 25 plusgrader. Det går åt cirka 380 kubikmeter betong.

Betongen vibreras och fördelas av arbetarna samt jämnas av med vibrobalkar.

Betonggjutningen täcks in bland annat med isolermattor. Närmast brospann två används även mattor med inbyggd elvärme. Under flera dagar råder isande blåst. Vid veckoslutet kan man plocka bort en del formmaterial. 

Som alltid, oberoende av väder, möts fotografen av ett slovakiskt "ahoj"!

I kassunen, fundament tio (nya brogrenen) arbetar man under veckan med att montera de tättslutande 300 kilo tunga stållocken på pålarna. Fyra svetsare fäster gängstål på pålarna.

Anslutningen mellan gängstål och påle värms upp...

...innan stålen svetsas fast. I den starka kylan kan svetsfogen spricka vid kraftiga temperaturskillnader.

I landfästet Islinge hamnväg fortsätter man att bygga form och armera. Bilden visar fredagens arbete.

Under tisdagen kan Lodbrok placera en stålram på det temporära stödet, som ska bära ett formverk mellan bropelaren 11 (längst till vänster i bild) och landfästet Islinge hamnväg. Arbetet går smidigt med hjälp av kontroller från två mindre båtar. Vattnet är ännu öppet och fritt från is.

Till veckoslutet har det kalla vädret medfört isbildning över stora delar av Värtan i broområdet. Arbeten som måste utföras från vattnet kräver nu speciella åtgärder.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *