Hårt arbete vid Torsviks strand

De två vertikala, färdigslagna pålarna till vänster i bild står med centrum två meter ifrån varandra. Berget är tre meter lägre vid den vänstra pålen. Mellanrummet mellan pålarna är 1,14 meter. Avståndet till botten (berg) är knappt 40 meter. Till höger i bild syns de övriga två stoppslagna vertikala pålarna. Berget bildar där någon form av grop. Det har inneburit, att pålarna glidit. Det fria avståndet mellan pålarna är här cirka 70 centimeter. Efter överläggningar och beräkningar beslutar man att arbeta som följer:
Lilla Lidingöbron12 november 2019 kl 08.261

Vi har tidigare berättat om, hur snabbt och smidigt arbetet flyter vid fundament nr 1, närmast Ropsten. Man har också förutspått, att arbetet vid fundament nr 11 kommer att möta utmaningar vid pålningen. Skillnaden mellan förutsättningarna vid dessa fundament beror helt på bergets beskaffenhet. Hur det ser ut vid Torsvik förstår man, om man tittar på berget vid Islinge hamnväg. Branter, sprucket, knöligt, delvis poröst. Och under ett par veckor har arbetslaget arbetat hårt för att lösa uppgiften.

De vertikala pålarna är avskurna ungefär en meter över vattenytan. Snitten syns även på föregående bild.

Den nedre stålmallen ska sänkas ned till drygt fem meters djup. Den ska bära ett betongdäck, och de halvmånformade stålen på mallen hjälper till att styra sneda pålar. De vertikala balkarna på mallen kommer att befinna sig ungefär en meter över vattenytan. Deras funktion är, att man från den nuvarande stålbron ska kunna mäta in det exakta läget. Man trär försiktigt mallen över pålarna.

Med hjälp av två kedjepar på lyftkranen kan man "vicka" ned mallen. Pålen som glidit mest böjs något för att inte påverka stålmallens läge. Pålarna är inte helt styva, och några centimeters böjning av de vertikala pålarna med en längd cirka 40 meter påverkar inte pålkonstruktionens slutliga stabilitet.

En dykare går ned för att fästa stålmallen vid pålarna. den "böjda" pålen svetsas fast vid mallen...

...och skärs sedan av.

På pråmens däck väntar betongplattan. Man har noga markerat centrumlägen för stålmallens balkar med mera.

Betongplattan träs försiktigt över de tre vertikala pålarna. De avlånga hålen i plattan ska rymma vardera två pålar som snedslås åt olika håll. Det här fundamentet blir mindre än de två, som tidigare påbörjats. Fundamentet ska bära gång- och cykeltrafik, och totalt kommer tolv pålar att slås ned.

En dykare ska gå ned för att inspektera och rätta till betongplattans läge.

Den övre stålmallen har satts på plats...

...och man förbereder för den första sneda pålen.

Två sneda pålar närmast stålbron slås ned och fylls med vatten. Detta för att öka pålens tyngd och inte få "studs" vid stoppslagning (se tidigare reportage). Man trycker samtidigt med denna snedpålning hela pålpaketet några centimeter från stålbron.

Och under lördagen har man också med en tredje sned påle tryckt pålpaketet några centimeter från Torsvik. Allt för att komma i rätt slutläge för fundamentet.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *