Gjutningar och rivning vid bron

I landfästet Torsvik (stöd 13) byggs form, gjuts och rivs form. I brodelen mellan Torsvik och stöd 12A gjuter man tråget, river form och börjar bygga form för brobanan. Vid stålbron fortsätter rivning fram till gamla brogrenen. Och nära Ropsten har man börjat lägga räls i s-kurvan upp till nuvarande station för Lidingöbanan.
Lilla Lidingöbron25 oktober 2022 kl 04.281

En vecka med intensiva arbeten vid den blivande spårbron nära Torsvik. Men också vid Ropsten. Där fortsätter rälsläggning. 

Under tisdagen gjuts tråget mellan landfästet Torsvik och bropelare 12A. Notera kranen, som står i vägen för betongpumpens arm.

Efter drygt halva gjutningen binder man slangen för att kunna lyfta pumparmen över kranen och därefter fortsätta. Totalt går det åt cirka 140 kubikmeter betong (6 kubik per bil).

Samma dag färdigställs formen för den höga väggen (närmast i bild). Man river också väggformen på motstående sida, där ursparingen för befintligt fundament till nuvarande spårbron finns.

Och på torsdagen gjuts den höga väggen. Det går åt 30 kubikmeter betong, men det tar ändå ganska lång tid. På grund av väggens stora höjd gjuter man upp en meter per timme.

Samtidigt lyfter man bort det inre formskalet i nya spårbrons tråg.

Vissa rivningsarbeten i tråget återstår under fredagen...

...samtidigt som form för själva brobanan börjar byggas.

Man förbereder också nästa etapp, då den "felande" delen av spårbron ska byggas. Här tillverkar man stegar för att hänga upp de böjbara rören, som man sedan drar kablar/vajrar för efterspänning i.

Tidigt i veckan fortsätter arbeten med vägg fram till Torsviks befintliga spårområde. I bild riktar man upp stående armeringsjärn.

Och mot slutet av veckan syns ett resultat. Notera väggens ursparing.

Under måndagen ligger fortfarande rivna delar av stålbron kvar på en pråm, som fraktas iväg. Man skär nu bort brobanan och infästningar nära tidigare brogrenen.

Lyft och andra arbeten måste ske försiktigt. Man är nära befintliga spår och ledningar. Den del av stålbron, som ska tas bort, vilar fortfarande på sina lager och fundament (se till exempel i framkanten).

Men man pallar under brodelen och lyfter försiktigt genom att pumpa ur vatten på den underliggande pråmen. Brodelen är nu helt loss och vilar på pråmen ( se t ex brodelens framkant, som har höjt sig ovan lagren). Nu har man skapat ett arbetsområde, där man systematiskt kan skära ned konstruktionen utan risk.

Vy under fredagen. Stålkonstruktionen vilar på pråmen. Två brofundament är frigjorda. Det högra i bild kommer man att utnyttja, för att bygga ett provisoriskt stöd till den "felande" delen av nya spårbron. Jämför med det provisoriska stödet längst ned till höger i bild, som vilar på pålar.

I avvaktan bland annat på vissa växelkomponenter läggs nu spår i s-kurvan ...

...från nära nuvarande station för Lidingöbanan vid Ropsten.

Vid vackra solnedgångar förgylls den nyöppnade gång- och cykelbron.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *