Gjutning och dykning vid bron

Ställning för att bygga form till gång- och cykelbron avancerar ända till blivande brogrenen (stöd 10 nere till höger i bild). Armering och montering av formskal för det komplicerade tråget nära landfästet Islinge hamnväg pågår. Armering under vattnet vid stöd 12A slutförs ( mellan broarna högst upp i bild).
Lilla Lidingöbron21 september 2021 kl 05.515

Arbetena vid Lilla Lidingöbron fortsätter framåt. Nu börjar man tydligt närma sig den blivande brogrenen från två håll. Form för cykel- och gångbron har snart nått fram. Samtidigt gjuter man i brospann åtta, det näst sista spannet före brogrenen. Det är många arbeten som pågår samtidigt, både över och under vattenytan.

Nu byggs ställningen för form till gång- och cykelbron vidare fram till blivande brogrenen...

...och arbetet går snabbt.

Man slutför nu också formen för gång- och cykelbron intill landfästet Islinge hamnväg.

Vid stödet 12A (blivande rälsbron) armeras under veckan tätplattan ("golvet") till den kassun, som ska byggas. Järnet lyfts ned efter hand med hjälp av kran...

...och styrs med hjälp från flotten,...

...så att dykaren kan gripa tag i järnet och montera det på rätt plats.

Man följer armeringsritning.

Arbetsplatsen sliter på dykardräkten. Armering har orsakat några hål, som lagas.

Gareth har tagit på sig understället och gör sig redo för ytterligare ett dyk.

Nu är det Amirs tur att dyka och avsluta armeringsarbetet. Gareth och Emil hjälper till. Man är alltid minst tre dykare på arbetsplatsen.

Under torsdagen gjuts tråget i brospann åtta. Betongbilarna fyller mastpumparna till höger i bild. Betongen trycks sedan vidare till de två masterna, som är monterade på MSS-en. Det är viktigt att fördela tyngden av betong systematiskt efter ett i förväg gjort schema.

Golvets höjd i tråget styrs av de två utlagda stålskenorna. Totalt går det åt betong från cirka 70 bilar vid gjutningen.

Under torsdagen fyller Peab vid Ropsten också betong i pålarna närmast brons landfäste. Bilden visar tydligt de olika faserna vid bygget av påldäcket från pålarna nere till vänster till det färdiga däcket uppe till höger.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack för intressant läsning.
    Är inte Lidingö-bo men väljer ibland att promenera över bron för att följa arbetet.
    Fråga: Varför arbetar man med dykare vid stöd 12A?
    Vid övriga stöd verkar man ha använt en länspumpad kassun

    1. Man har arbetat med dykare vid många tillfällen, även vid de andra kassunerna. Vid 12A är skillnaden, att det är så trångt mellan befintliga broar, att man inte kan bygga kassunen utan golv på land och därefter lyfta ned den, därefter lyfta ned tätplattor av betong (”golv”), därefter täta och därefter länspumpa. Vid 12A måste dykarna hjälpa till att bygga upp hela kassunen i vattnet på plats, innan man kan länspumpa.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *