Gjutning i kyla

Lilla Lidingöbron7 december 2021 kl 05.55

En vecka i månadsskiftet november/december. En vecka med stark kyla och lite snö mot slutet. Efter tidigare veckas intensiva armeringsarbeten blev det riktigt kallt för brobyggarna, när stora gjutningar av brotråg dominerade.

Måndagen inleder veckan med iskyla. Trågen i gång- och cykelbron (till vänster) och i brospann nio ska gjutas. Betong till gång- och cykelbron trycks från Islinge hamnväg till den röda pumpen. Betong till brospann nio ska pumpas från brodäcket (till höger) via den blå pumpen. Direkt vid start blir det stopp i det blå pumpröret.

Betong pumpas från Islinge hamnväg (grön pump i bakgrunden) via den röda pumpen, som är placerad ovanpå gång- och cykelbrons tråg. Den röda pumpen har också en förlängd slang upphängd i kranen.

Bild tagen nära den röda pumpen mot trågets avslutning. All betonggjutning, som är gjord, täcks snabbt in för att förhindra avdunstning och frysning.

Det är inte ljust många timmar. Tråget slutar vid en kraftig tvärbalk, och här är armeringen mycket tät. Man lyser med en kraftig ficklampa för att kontrollera, att betongen vid vibrering flyter ut i alla skrymslen, som den ska. Totalt går det åt drygt 180 kubikmeter betong i detta tråg.

Man avbryter genast alla försök att gjuta tråget i brospann nio. Varmluft blåses in i hela tråget. Betongpumpens alla rör ska demonteras för att utröna stoppet.

Demontering påbörjas.

Rören gås igenom ett efter ett och rensas.

Man har trots allt tur. Dels påbörjades ingen gjutning före stoppet med de problem, som detta skulle medfört (olämpliga skarvar med mera). Dels har betongen i rören inte hunnit brinna (härda) utan frusit istället. Man har nu många timmars rengöring framför sig, innan ny gjutning kan påbörjas.

Morgonen efter (således tisdag) är allt klart för gjutning av tråget i brospann nio.

Delvis gjuter man från två håll, även om den röda pumpen nu inte förlängs. Det skulle då bli en lång pumpsträcka från Islinge hamnväg, och man vill inte riskera ytterligare stopp i den stränga kylan. Här går det åt drygt 250 kubikmeter betong (sex kubik per betongbil).

Samtidigt fortsätter montering av mittbarriär på brodäcket.

När betonggjutningen är färdig, kan man fortsätta armering i landfästet Ropsten.

Intill landfästet Ropsten fortsätter Peab på påldäcket med väggar och kantbalkar, som ska ansluta till Implenias arbeten.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *