Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron

Solnedgång vid veckans slut. På gång- och cykelbrons del närmast landfästet Islinge hamnväg pågår armering av själva vägbanan. För plattan till det blivande torget byggs form (dit "vindarnas tempel", här överst i bildens mitt, ska flyttas). Formbygget för den fortsatta delen mot blivande brogrenen avancerar. Pålarna i stöd 12A (mellan broarna) har förankrats med dragstag. I MSS-en river man all brädform och delar av det röda formverket demonteras också (vissa delar skymtar på pråmen nere till vänster i bild). Sista brospannet fram till brogrenen blir kortare än de övriga och får annan höjdprofil. Formen byggs därför om.
Lilla Lidingöbron26 oktober 2021 kl 05.351

Veckan har varit blåsig med en blandning av sol och regn. Stora arbeten koncentreras till gång- och cykelbron samt till rivning för ombyggnad av form på MSS-en. Dessutom pågår kontinuerligt arbeten både för den nya spårbron och på de redan gjutna brospannen.

Under måndagen reser man bland annat ställning för det blivande torgets betongplatta.

Vid veckoslutet har man kommit så här långt.

Armering för gång- och cykelbrons vägbanor pågår också.

Form för resterande del av gång- och cykelbron fram till brogrenen brädas in. Notera att vägbanans "vinge" här kragar ut mot sjön, medan det åt andra hållet (mot den blivande spårbron) endast blir en "markering". På motsvarande sätt kommer spårbron att få en vinge mot nuvarande bilbron och en markering mot gång- och cykelbron. Formspråket är således, att vingarna på Lilla Lidingöbron efter brogrenen delar sig och följer varsin smalare bro.

Dragstag är nedborrade och fastgjutna i samtliga foderrör (se https://www.lidingonyheter.se/stora-arbeten-vid-islinge-hamnvag-torsvik-och-i-brospann-sex/). De sänks ned med kran och skarvas, för att inte kranen ska stöta mot vägbron, som befinner sig rakt ovanför.

Klockan är 20.30 måndag. Hela veckan blåser det för mycket för riktigt stora lyft med Lodbrok. Det är nu relativt vindstilla, och man använder därför denna natt till att montera bort en del av fackverket på MSS-en. Lodbrok är snart redo att lyfta av några delar och placera dem på en lastpråm. (Bilden är tagen med handhållen kamera, slutaren 0,5 sekunder).

Morgonen efter ser det ut så här. Lodbrok intill lastpråmen med stora fackverksdelar skymtar till höger.

Under veckan fortsätter man att riva hela brädformen för ombyggnad. Brospannet fram till nästa stöd (brogrenen, stöd tio) blir kortare än de övriga och får därför annan höjdprofil.

Delar av MSS-en kan demonteras och lyftas till en mindre pråm intill bron. Man måste dock avvakta till mindre vind, innan ytterligare fackverk kan lyftas bort med hjälp av Lodbrok.

På bron monteras nu delar av mittbarriären (ska skilja av mellan cykeltrafik och spår). De placeras på platser, som är exakt inmätta till höjd och läge.

Montering av kantbalkar fortsätter också. Som tidigare berättats, så har balkarna olika mått och radier, beroende av var de ska fästas in.

Vid Ropsten fortsätter Peabs arbete med påldäcket, som ska ansluta till brons landfäste. Entreprenadgränsen mellan Peabs och Implenias åtaganden går, där brädformen slutar och brons landfäste tar vid. Landfästet blir omgärdat av en kraftig betongmur...

. ...och Implenia påbörjar under veckoslutet formsättning för uppbyggnad av den fortsatta delen av landfästets mur.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *