Första veckan i maj vid bron

De kraftiga fackverksbalkarna mellan bropelaren 11A (skymtar längst nere till vänster i bild) och blivande brogrenen (stöd 10) är på plats och måste stabiliseras.
Lilla Lidingöbron10 maj 2022 kl 04.21

En vårvecka, där mycket av det som händer sker på olika håll inriktat på färdigställande av gång- och cykelstråket, samt på bygget av spårdelen.

Stabilisering sker diagonalt och tvärs.

Bropelaren 12A, som ska bära spårbron, är armerad. Bilden visar tydligt, att nuvarande delen av gång- och cykelbron mellan brogrenen och Islinge hamnväg inklusive fundament måste rivas, innan man kan komplettera med ny spårbro mellan 12A och 11A. Den rivningen görs, när nybygget öppnas för gc-trafik mellan Ropsten och Islinge hamnväg.

Vid Torsvik pågår armeringsarbeten för spårbrons blivande landfäste (stöd 13).

Nära Ropsten monteras de återstående kantbalkarna.

Implenia armerar för att gjuta slutstycke till kantbalk vid landfästet (till vänster i bild). Samtidigt täcker man in fogen där landfästet slutar (här markerad med kilar). Peab fyller och packar med kross på påldäcket fram till fogen mellan de två entreprenaderna.

Vid veckans slut. Kantbalkarna på norrsidan är monterade nästan helt framme vid landfästet. Brodelen för det blivande gc-stråket är rensat från upplag, som nu förts över till blivande spårområdet. Landfästet ska fyllas med mer stenkross. Den intäckta fogen mellan de två entreprenaderna syns som ett mörkt streck. Påldäcket fylls vartefter med kross som packas med vält. Gc-stråket fortsätter rakt fram och sedan i en båge ungefär mot Ropstensrondellen med sina anslutande gc-stråk. Den delen asfalteras. Spårområdet har grus som underlag för spåren. Det stråket böjer av i en kurva och svag backe upp till nuvarande station för Lidingöbanan. Rakt fram har förorenade massor grävts bort och ersatts. Där finns möjlighet att ändra bansträckningen beroende av hur Ropstensområdet framöver kommer att se ut.

Vid Islinge hamnväg pågår armering och gjutning för den slutliga utformningen av landfästet.

På huvudbron plockas tältet bort. Dygnstemperatur och väder gör, att man nu kan fortsätta att fästa tätskikt utan att ha ett uppvärmt tält.

Hos belysningsföretaget Flux pågår tillverkning av de armaturer, som ska sitta i handledaren utefter hela bron, samt till toppbelysning på stolparna (se reportage https://www.lidingonyheter.se/27868-2/). Komponenter till handledarens belysning: Aluminiumprofil, PC-profil, LED-kort, internkablage, gavlar, anslutningskablage samt externt placerad driver. Profilerna kapas var för sig. Håltagningar för aluminiumprofilen görs i en bearbetningsmaskin, som Rickard här ställer in.

Ett skydd hissas upp, och maskinen precisionsborrar hålen.

Därefter monteras LED-korten i aluminiumprofilen, vilken sedan förs in i PC-profilen. Gavlar och anslutningskabel monteras. Här ligger ett antal färdiga armaturer 1885 mm långa. De seriekopplas i grupper om tre med gemensam driver i ena änden. Totala antalet enstaka armaturer är 380 stycken.

Elysningen monteras i en handledare gjord i Accoya, ett trä som modifierats genom acetylering. Man använder snabbväxande Radiata pine, som är mer eller mindre fritt från kvistar (se till exempel https://ceos.se/accoya-tra). Bilden visar en tidig modell.

I "Vindarnas tempel" arbetar Roger med att byta ut skadade trädelar i takkonstruktionen.

Neven och Dennis monterar sittbänken i byggnaden...

...efter originalet, som är förlaga (ett museiföremål).

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *